Walizka języka sąsiada“ w podróży po Dolnym Śląsku – der Nachbarsprachkoffer auf Reise in Niederschlesien

160118 NBS_Koffer31 marca 2017 r. Saksońska Placówka ds. Wczesnej Nauki Języków Krajów Sąsiedzkich (LaNa) oraz Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży zorganizowały w Görlitz warsztaty animacji językowej dla polskich i niemieckich nauczycielek i nauczycieli wychowania przedszkolnego pod nazwą „Kind trifft Dziecko – Dziecko spotyka Kind”. Właśnie podczas tych warsztatów uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z „walizką języka sąsiada”. Ponieważ materiały w niej zgromadzone spotkały się z dużym zainteresowaniem polskich nauczycielek i nauczycieli wychowania przedszkolnego, LaNa zdecydowała o wysłaniu walizki do Polski. Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli – Filia w Jeleniej Górze, który współpracuje z Saksońską Placówką ds. Wczesnej Nauki Języków Krajów Sąsiedzkich, pilotował to przedsięwzięcie.

I tak „walizka języka sąsiada” odwiedziła w maju trzy polskie przedszkola: Miejskie Przedszkole nr 2 w Jeleniej Górze, Przedszkole Samorządowe nr 2 w Piechowicach oraz Miejskie Przedszkole nr 10 w Jeleniej Górze.

„Zrealizowałam temat `Poznaj naszych sąsiadów` z grupą 5-latków“ – relacjonuje jedna z nauczycielek z przedszkola w Piechowicach. „Dzieci z dużym zainteresowaniem słuchały i tańczyły w rytm niemieckich i czeskich piosenek. Ponadto zagraliśmy w kilka gier. Dzieci pracowały także z mapą naszego regionu i nauczyły się nazw członków rodziny w języku niemieckim i czeskim“.

„Moje 6-latki z zachwytem grały w memory ” – opowiada nauczycielka z Przedszkola nr 2 w Jeleniej Górze – „Śpiewaliśmy także piosenki i czytaliśmy książeczki. Bardzo się to dzieciom podobało“.

Nauczycielki są zdania, że praca z „walizką języka sąsiada” to doskonały sposób na poznawanie krajów sąsiedzkich. Podkreślają szczególnie mnogość gier, plansz, obrazków i tekstów. Praca z walizką ożywia  i uatrakcyjnia codzienne zajęcia z dziećmi. Nauczycielkom podobają się także liczne piosenki, których dzieci słuchają i uczą się z dużym zainteresowaniem. Materiały z „walizki języka sąsiada” będą intensywnie wykorzystywane już po najbliższych wakacjach.

Am 31.03.2017 haben die Sächsische Landesstelle für frühe nachbarsprachige Bildung und das Deutsch-Polnische Jugendwerk einen Sprachanimationsworkshop für polnische und deutsche Erzieher und Erzieherinnen unter dem Titel „Kind trifft Dziecko – Dziecko spotyka Kind” organisiert. Dort hatten die Teilnehmenden auch die Möglichkeit, den Nachbarsprachkoffer kennenzulernen. Da das Interesse der polnischen Erzieher und Erzieherinnen sehr groß war, hat die LaNa beschlossen, den Nachbarsprachkoffer nach Polen zu schicken. Das Niederschlesische Lehrerfortbildungsinstitut in Jelenia Góra, das mit LaNa zusammenarbeitet, hat diese Maßnahme begleitet.

So hat der Nachbarsprachkoffer im Mai drei polnische Kitas besucht: die Kindergärten Nr. 2 und Nr. 10 in Jelenia Góra sowie den Kindergarten Nr. 2 in Piechowice.

„Ich habe das Thema `Lerne unsere Nachbarn kennen` mit einer Gruppe der 5-Jährigen bearbeitet“, berichtet eine Erzieherin aus der Kita in Piechowice. „Die Kinder haben mit großem Interesse deutsche und tschechische Kinderlieder gehört und dazu getanzt. Wir haben überdies einige Spiele gespielt. Die Kinder haben auch mit der Landkarte unserer Region gearbeitet und die Namen der Familienmitglieder auf Deutsch und Tschechisch gelernt“.

„Meine 6-jährigen Kita-Kinder haben entzückt Memory gespielt”, erzählt eine Erzieherin aus dem Kindergarten Nr. 10 in Jelenia Góra.  „Wir haben auch Lieder gesungen und Büchlein gelesen. Es hat den Kindern sehr gut gefallen“.

Die Erzieherinnen haben die Idee, auf diese Art und Weise die Nachbarländer kennenzulernen, sehr gut gefunden. Besonders haben sie die Fülle von Spielen, Schautafeln, Bildern und Texten hervorgehoben. Durch den Einsatz vom Nachbarsprachkoffer wurde der Kita-Alltag lebendiger und attraktiver. Die Erzieherinnen begrüßen auch die vielen Lieder, die die Kinder mit großer Begeisterung hören und lernen. Gleich nach den Sommerferien werden die Materialien in Jelenia Góra und Piechowice intensiv eingesetzt.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert