Anfang der Webseite Direkt zum Inhalt springen
Mehr Informationen
Start Hauptinhalt der Webseite

Deutsch-tschechische Fortbildung für Sprachbegleitende/ Česko-německé školení pro jazykové průvodce

Die Fortbildung findet innerhalb des sächsisch-tschechischen Kooperationsprojektes "Nachbarsprache von Anfang an! - Jazyk sousedů od začátku!" statt. 

Sie richtet sich an die Sprachbegleitenden, die die Kinder in den Projekt-Kitas alltagsintegriert an die Nachbarsprache heranführen.

 

Programm:

10:00 – 12:00

 • Begrüßung und Vorstellungsrunde
 • Vorstellung der nachbarsprachigen Bildungsarbeit in der Kita Rübenau des Vereins Kinderwelt Erzgebirge e. V.
 • Austausch erster Erfahrungen mit der Sprachbegleitung in den Projekt-Kitas und kollegiale Beratung
 • Fortbildungsbedarfe und Verabredungen einer „Plattform“ für den regelmäßigen Austausch

 

12:00 – 13:00

 • Mittagspause

 

13:00 – 15:00

 • Dokumentation der Sprachbegleitung in den Kitas und Evaluation (Input von Prof. Müller)
 • Materialien für die nachbarsprachige Bildungsarbeit in Kitas

 

Veranstaltende:

Sächsische Landesstelle für nachbarsprachige Bildung (LaNa) und Tandem


 

Školení se koná v rámci projektu česko-saské spolupráce "Jazyk sousedů od začátku! - Nachbarsprache von Anfang an!". Je určeno jazykovým průvodcům, kteří v projektových školkách seznamují děti imerzním způsobem se sousedním jazykem.

 

Program:

10:00 – 12:00

 • Uvítání a vzájemné představení
 • Představení vzdělávání v jazyce sousedů v mateřské škole Rübenau sdružení Kinderwelt Erzgebirge e. V.
 • Výměna prvních zkušeností s jazykovým doprovázením v projektových mateřských školách a kolegiální konzultace
 • Potřeba školení a domluva na „platformě“ pro pravidelnou výměnu informac

 

12:00 – 13:00

 • Polední přestávka

 

13:00 – 15:00

 • Dokumentace jazykového doprovázení v mateřských školách a evaluace (příspěvek prof. Müller)
 • Materiály pro vzdělávání v jazyce sousedů v mateřských školách

 

 

 

Organizátoři: 

LaNa a Tandem 


 

Ausführliche Informationen zum sächsisch-tschechischen Kooperationsprojekt "Nachbarsprache von Anfang an! - Jazyk sousedů od začátku!" unter www.nachbarsprachen-sachsen.eu/sncz

Podrobné informace o projektu sasko-český kooperační projekt "Nachbarsprache von Anfang an! - Jazyk sousedů od začátku!" na adrese www.nachbarsprachen-sachsen.eu/cz/sncz


 

Projektpartner/ Projektoví partneři: 

 
 

 

Förderung/ Podpora: 

 

 

 

 

 

 

Diese Veranstaltung ist kostenfrei.