Anfang der Webseite NO_CZ_TRANSLATION_AVAILABLE
Mehr Informationen
Start Hauptinhalt der Webseite

Nachbarsprache von Anfang an! - Jazyk sousedů od začátku! 

 Záštitu nad projektem převzala saská státní ministryně spravedlnosti a pro demokracii, Evropu a rovnost Katja Meier a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

 

 

 

Pozdravy na zahájení projektu 29. dubna 2024 v Ústí nad Labem:

 
 

 


zur deutschen Version

 

 

Sasko-český kooperační projekt si klade za cíl přibližovat ještě více dětem ze saského a českého příhraničí v raném věku jazyk a kulturu sousední země.
V přeshraniční spolupráci všech čtyř sasko-českých euroregionů a pod odborným vedením organizací LaNa a Tandem budou v období od roku 2024 do roku 2026 na obou stranách hranice testovány, společně rozvíjeny a dlouhodobě etablovány modelové přístupy pro každodenní jazykovou imerzi v mateřských školách.

 • Přehled projektových aktivit

  • 10 partnerských zařízení ze Saska a Česka společně vyvíjí různé modely pro učení jazyka sousedů v mateřských školách, zavádí a vyhodnocuje rozmanité metody.
  • Ve více než 40 mateřských školách zapojených do projektu ve 4 euroregionech by se měl nabízet jazyk sousedů jako součást každodenního programu.
  • Další mateřské školy, které budou mít zájem, budou zapojeny díky pravidelné výměně odborných informací v euroregionálních sítích mateřských škol a díky nabídkám k vyzkoušení.
  • LaNa a Tandem zajišťují odborné konzultace pro mateřské školy a další vzdělávání osob zprostředkovávajících jazyk sousedů.
  • Společně s expertní radou budou vypracována doporučení pro udržitelné etablování raného vzdělávání v jazyce sousedů v celém česko-saském příhraničí.
 • Pozvání k zapojení do projektu

  Chtěli byste ve své mateřské škole integrovat jazyk sousedů (němčinu/češtinu) do každodenního programu?

  Anebo byste měli zájem podpořit mateřské školy svými znalostmi jazyka sousedů?

  V rámci projektu budou dvoujazyčné osoby zprostředkovávající češtinu-němčinu pravidelně navštěvovat mateřské školy v česko-saském příhraničí. Budou doprovázet každodenní program ve třídách přímo na místě dle rámcových podmínek – cca 1x týdně asi půl dne a umožní dětem ponořit se do jazyka sousedů.

  → Pokud máte zájem o takový doprovod v jazyce sousedů integrovaný do každodenního programu, neváhejte se přihlásit v kanceláři Vašeho euroregionu:

  nebo také v kanceláři LaNa.

 • Informace z euroregionálních sítí mateřských škol

  Máte zájem o výměnu informací a zkušeností s dalšími mateřskými školami ve Vašem regionu na téma raného vzdělávání v jazyce sousedů?
  Ve všech čtyřech česko-saských euroregionech budou za tímto účelem vybudovány a rozšířeny euroregionální sítě mateřských škol.

  Všechny zájemce z mateřských škol srdečně zveme, aby se zapojili. Informujte se o termínech setkání sítě, dalších aktivitách, kontaktních osobách aj. ve Vašem euroregionu:

 • Nabídky na vyzkoušení pro zájemce z řad mateřských škol

  Vaše mateřská škola nepatří k těm, kde již funguje pravidelná nabídka jazyka sousedů, ale chtěli byste svým dětem rovněž umožnit setkání s jazykem a kulturou sousední země?
  I na to existuje v projektu nabídka!

  Objednejte si u Tandemu zdarma program na vyzkoušení, se kterým do Vaší mateřské školy přijedou vyškolení jazykoví animátoři.

 • Odborná podpora pro mateřské školy v projektu a osoby zprostředkovávající jazyk sousedů

  Kromě pravidelné odborné výměny informací mezi mateřskými školami dvakrát do roka ve čtyřech euroregionálních sítích budou LaNa a Tandem školit a odborně doprovázet jak pedagogy mateřských škol, tak osoby zprostředkovávající jazyk sousedů. Uskuteční se mj.

  • školení metody jazykové animace
  • další vzdělávání v metodice a seznámení s materiály pro rané vzdělávání v jazycích sousedů
  • hospitace u zkušených osob zprostředkovávajících jazyky sousedů
  • sasko-česká odborná konference jednou ročně
  • kolegiální konzultace v mateřských školách v místě
 • Expertní rada

  Česko-německé grémium zástupců z vědy, vzdělávání a euroregionálního rozvoje bude doprovázet řešitele projektu při evaluaci vzdělávání v jazycích sousedů v sítích mateřských škol a při zpracování doporučení pro politiku a státní správu a samosprávu, jak rané vzdělávání v jazycích sousedů udržitelně etablovat v celém sasko-českém příhraničí. Za tím účelem se dvakrát ročně uskuteční společné setkání.

   

  29.04.2024     Ustavující zasedání (Ústí nad Labem)

  24.10.2024     2. zasedání (Dresden) 

   

 • Ohlédnutí za modelovými projekty 2019/2020

  Projekt se opírá o zkušenosti z obou modelových projektů „Euroregionální česko-německá sít mateřských škol“ a „Euroregionální polsko-německá sít mateřských škol“, které v období od 07/2019 do 12/2020 realizoval EUREGIO EGRENSIS a  zemský okres Görlitz ve spolupráci se Zemskou kanceláří pro jazyky sousedů. Informace o výsledcích projektu najdete zde.


 

Webové stránky projektu: www.sn-cz2027.eu

Období realizace projektu: 01.01.2024 až 31.12.2026

Projektoví partneři: 

 
 

 

Podpora: 

 

 

 

 

Dotace z prostředků EU: 1.971.101,74  €