Anfang der Webseite NO_CZ_TRANSLATION_AVAILABLE
Mehr Informationen
Start Hauptinhalt der Webseite

Saská zemská kancelář pro rané vzdělávání v jazycích sousedů


Saská zemská kancelář pro rané vzdělávání v jazycích sousedů (LaNa) byla zřízena v září 2014 na zemském okrese Görlitz.

Z pověření Saského státního ministerstva školství fungujeme jako koordinační kancelář k propojení všech relevantních aktérů, kteří se v Sasku angažují za rané vzdělávání v jazycích sousedů ve vědě, praxi, politice a státní správě. Přivádíme nejrůznější aktéry s jejich kompetencemi a možnostmi k sobě a společně s nimi rozvíjíme nástroje pro zvyšování kvality vzdělávání v místě.

Pracujeme zejména na následujících úkolech:

  • vybudování monitoringu raného vzdělávání v jazycích sousedů v saských příhraničních regionech,
  • poskytnutí nástrojů pro celosaský přenos aktuálních vědeckých poznatků a příkladů dobré praxe v místě,
  • vývoj standardů kvality a realizačních nástrojů pro kvalifikaci a podporu pedagogů ve vzdělávacích zařízeních,
  • loby a práce s veřejností.

LaNa se může opřít o dlouholeté a rozmanité zkušenosti v oblasti vzdělávání v Trojzemí Německo – Polsko - Česko, které spočívají zejména v působení přeshraniční vzdělávací sítě PONTES a spolupráci se zemským okresem Görlitz na modelovém projektu Budoucnost díky vzdělávání. S energií a bez hranic ve spolkovém programu Učení v místě. Výsledky jsou nyní v Sasku i nadregionálně předávány dál a LaNa je dále rozvíjí. 
 

Více informací


Náš týmPříjezd