Anfang der Webseite NO_CZ_TRANSLATION_AVAILABLE
Mehr Informationen
Start Hauptinhalt der Webseite

Saská zemská kancelář pro rané vzdělávání sousedních jazyků


Saská zemská kancelář pro rané vzdělávání sousedních jazyků byla zřízena v září 2014 na zemském okrese Görlitz.

Z pověření Saského státního ministerstva školství fungujeme jako koordinační kancelář k propojení všech relevantních aktérů z oblasti vědy, politiky, státní správy a z praxe po celém Sasku, kteří projevují aktivní zájem o výuku sousedních jazyků. Spojujeme jejich nejrůznější kompetence a možnosti a společně s nimi rozvíjíme nástroje na zvyšování kvality vzdělávání v zařízeních.

Přitom se považujeme za kontaktní kancelář pro všechny, kteří se angažují (angažovat chtějí) za přiblížení jazyka a kultury našich českých a polských sousedů dětem v raném věku (nejen) ze saského příhraničí.
Oslovte nás!

Naše klíčové úkoly:

  • poskytnutí nástrojů na přenášení aktuálních vědeckých poznatků a dobrých příkladů z praxe,
  • odborná podpora a kvalifikace orientovaná na praxi vzdělávání sousedních jazyků v MŠ  
  • přeshraniční projektová práce s českými a polskými partnery

Pracujeme na základě údajů, které získáme v rámci pravidelného monitoringu raného vzdělávání sousedních jazyků v saských příhraničních regionech.

 

Informace o naší nabídce poradenství a podpory pro mateřské školy v saských hraničních regionech najdete zde.

Od roku 2018 jsme koordinačním centrem německo-polských výměn mládeže (Deutsch-Polnisches Jugendwerk). Rádi poradíme saským mateřským školám, které spolupracují (nebo spolupracovat chtějí) s partnerskými školkami v Polsku a chtějí získat dotace programu Kind trifft dziecko (otázky k programu, podání žádosti, vyúčtování projektu).

 

Jsme tu pro Vás:


Náš tým

 

Kontakt

 


Příjezd

 

Naše nabídka pro studenty:


Saská zemská kancelář pro rané vzdělávání sousedních jazyků nabízí rozmanité možnosti k získání praktických zkušeností v rámci projektů, praxe či studentské výpomoci. Také se nabízí celá řada témat, které lze zpracovat v rámci studentských projektů a závěrečných prací
Zaujali jsme vás? Zde se dozvíte více.
Těšíme se z Vašeho zájmu a na naší spolupráci!