Anfang der Webseite NO_CZ_TRANSLATION_AVAILABLE
Mehr Informationen
Start Hauptinhalt der Webseite

Zemská kancelář pro jazyky sousedů


Saská zemská kancelář pro vzdělávání v jazycích sousedů byla zřízena v září 2014 se sídlem v  zemském okrese Görlitz.

Do roku 2022 jsme pracovali v koordinaci se saským státním ministerstvem školství. Těžiště naší práce spočívalo v odborné podpoře a doprovázení mateřských škol v celém saském příhraničním prostoru při jejich raném vedení dětí k jazyku a kultuře našich sousedních zemí Polska a Česka.

Od roku 2023 pokračujeme v naší práci z pověření saského státního ministerstva justice a demokracie, evropských záležitostí a v rozšířeném kontextu evropského vzdělávání a celoživotního učení. 

Považujeme se za koordinační kancelář propojující všechny aktéry z vědy, praxe, politiky a státní správy a samosprávy po celém Sasku, kteří jsou relevantní pro vzdělávání v jazycích sousedů. Stejně tak jsme kontaktními partnery pro všechny, kteří se zasazují (chtějí zasazovat) o posílení vzdělávání v jazycích sousedů a interkulturního soužití lidí v sasko-polském a sasko-českém příhraničním regionu – počínaje mateřskou školou a dále ve všech oblastech společenského života.

Neváhejte se na nás obrátit!

 • Naše chápání pojmu

  Pojem „vzdělávání v jazycích sousedů“ zahrnuje všechny vzdělávací aspekty celoživotního učení zaměřené na to, aby se lidé dokázali orientovat ve svém prostředí v příhraničním regionu s jeho jazykovými a (inter)kulturními specifiky a osvojit si potřebné kompetence, které jim v každodenním životě v příhraničním regionu umožní úspěšnou partnerskou interakci a komunikaci s lidmi ze sousední země.  

 • Zaměření naší práce 2023

  • Prakticky zaměřené odborné doprovázení pedagogické práce v oblasti vzdělávání v jazycích sousedů v mateřských školách v saských příhraničních regionech prostřednictvím sady podpůrných nástrojů, osvědčených v praxi mateřských škol.   
  • Koordinační management a koncepční práce na rozšíření oblasti působnosti v kontextu celoživotního učení, m. j.
   • zapojením do procesu vytváření konceptu evropského vzdělávání Svobodného státu Sasku s naším speciálním zaměřením na vzdělávání v jazycích sousedů v saském příhraničí
   • odbornou výměnou zkušeností a spoluprací s klíčovými aktéry, jakými jsou euroregiony, Tandem, DPJW a další. 
  • Přeshraniční projektová práce s polskými a českými partnery.
  • Lobbing a práce s veřejností na podporu vzdělávání v jazycích sousedů.
 • Naše nabídka pro mateřské školy

  Přehled našich podpůrných nástrojů pro mateřské školy v saských příhraničních regionech najdete zde.

 • Naše kontaktní možnosti

 

  Informace o naší nabídce poradenství a podpory pro mateřské školy v saských příhraničních regionech najdete zde.

  Díky příručce NiKiS dáváme všem mateřským školám, které přibližují nebo chtějí přibližovat dětem v raném věku jazyk a kulturu sousední země, k dispozici obsáhlou pomůcku, která je bude doprovázet na jejich cestě k jazyku sousedů od začátku.

  Na akci „čaj & kawa mit der LaNa“ se s námi můžete online sejít každé 1. úterý v měsíci od 13 do 14 h online a probrat s námi své otázky a témata týkající se vzdělávání v jazycích sousedů.

   

  Jsme tu pro Vás:


  Náš tým

   

  Kontakt

   


  Příjezd

   

  Naše nabídka pro studenty:


  Saská zemská kancelář pro vzdělávání sousedních jazyků nabízí rozmanité možnosti k získání praktických zkušeností v rámci projektů, praxe či studentské výpomoci. Také se nabízí celá řada témat, které lze zpracovat v rámci studentských projektů a závěrečných prací
  Zaujali jsme vás? Zde se dozvíte více.
  Těšíme se z Vašeho zájmu a na naší spolupráci!