Anfang der Webseite NO_CZ_TRANSLATION_AVAILABLE
Mehr Informationen
Start Hauptinhalt der Webseite

Nabídka výuky sousedních jazyků hravou formou

… může být zařazena např. do každodenních ranních kruhů nebo jako pravidelná nabídka do týdenního plánu. Na bázi her - pomocí jazykových her, písniček, říkanek atd. - se děti seznamují blíže s jazykem sousední země. Často se používá také metoda jazykové animace.
 

Pokud v zařízení nikdo neovládá sousední jazyk, mohou být přizváni externí rodilí mluvčí, (např. také rodiče, dobrovolníci nebo pedagogové z partnerských zařízení sousední země).

Zkušenosti z praxe
 

Metody kulturního vzdělávání – od dramatické výchovy, přes zpěv, loutkové divadlo až po předčítání a vyprávění příběhů v sousedním jazyce - jsou vhodné pro přiblížení sousedního jazyka již v mateřské školce.

KIKUS v plném znění „Děti mezi kulturami a jazykem“. Je to program pro výuku jazyků, který je vhodný především pro děti ve věku mezi 3. a 10. rokem. Jeho hlavním úkolem je zprostředkování mluveného jazyka. Metoda je v současné době aplikována na výuku češtiny jako druhého jazyka.

 

Čtěte dále:

Rozmanité hry v sousedních jazycích, dětské písničky a říkanky, jazykové učebnice vhodné pro daný věk apod. najdete v nabídce pracovních materiálů.