Anfang der Webseite NO_CZ_TRANSLATION_AVAILABLE
Mehr Informationen
Start Hauptinhalt der Webseite

Dvojjazyčné předškolní zařízení

Kritéria

V celoněmeckém šetření ohledně dvojjazyčných předškolních zařízeních z roku 2014 byla pro dvojjazyčné předškolní zařízení definována následná kritéria:

  • Kvalifikovaným pedagogem je rodilý/-á mluvčí nebo osoba s kompetencí mateřského jazyka.
  • Pracuje se podle principu „jedna osoba, jeden jazyk“.
  • Nový jazyk je začleněn do každodenního života, tzn. nový jazyk v předškolních zařízeních je hovorový jazyk (imerze).
  • Jazykový kontakt probíhá minimálně polovinu otevírací doby. Nový jazyk je běžným a hovorovým jazykem.

Celý výzkum si můžete stáhnout ve formátu PDF.

Zkušenosti z praxe


V Sasku existuje dosud jen málo německo-českých či německo-polských dvojjazyčných předškolních zařízení.


Jedním z nich je předškolní zařízení Wichtelhäus'l v Deutschneudorfu.
Více informací najdete zde.

Dobrým příkladem pro zavedení dvojjazyčných konceptů v saských předškolních zařízeních je lužickosrbský projekt WITAJ, který se v součinnosti s vědeckými poznatky úspěšně ověřuje od roku 1998 a je průběžně vyhodnocován. V mateřských školách WITAJ se používá imerzní metoda pro děti, v jejichž rodinách se nehovoří lužickou srbštinou.

 

Čtěte dále:

Obsáhlé informace a materiály k zakládání dvojjazyčných předškolních zařízení nabízí Spolek pro ranou vícejazyčnost v předškolních zařízeních a školách (FMKS e. V.), mj.:

 

Vícejazyčnost díky dvojjazyčným školkám PDF

Příručka pro vznik dvojjazyčné mateřské školy PDF