NO_CZ_TRANSLATION_AVAILABLE
Více informací

Dvojjazyčné předškolní zařízení

Kritéria

V celoněmeckém šetření ohledně dvojjazyčných předškolních zařízeních z roku 2014 byla pro dvojjazyčné předškolní zařízení definována následná kritéria:

  • Kvalifikovanou pedagogickou silou je rodilý/-á mluvčí nebo osoba s kompetencí mateřského jazyka.
  • Pracuje se podle principu „jedna osoba, jeden jazyk“.
  • Nový jazyk je začleněn do každodenního života, tzn. novým jazykem v předškolních zařízeních je hovorový jazyk (imerze).
  • Jazykový kontakt probíhá minimálně polovinu otevírací doby. Používá se běžný a hovorový jazyk.

Celý výzkum si můžete stáhnout ve formátu PDF.

Zkušenosti z praxe


V Sasku existuje dosud jen málo německo-českých či německo-polských dvojjazyčných předškolních zařízení.


Jedním z nich je předškolní zařízení Wichtelhäus´l v Deutschneudorfu.
Více informací najdete zde.

Dobrým příkladem pro zavedení dvojjazyčných konceptů v saských předškolních zařízeních je lužickosrbský projekt WITAJ, který se v součinnosti s vědeckými poznatky úspěšně ověřuje od roku 1998 a je průběžně vyhodnocován. V mateřských školách WITAJ se používá imerzní metoda pro děti, v jejichž rodinách se nehovoří lužickou srbštinou.