NO_CZ_TRANSLATION_AVAILABLE
Více informací

Prohlášení o ochraně osobních dat

Sběr a zpracování dat

Při přístupu do internetové nabídky  se za normálních okolností neshromažďují žádná osobní data  dle ustanovení  § 15 odst. 1 zákona o elektronických médiích (TMG). Ukládají se pouze tato data:

  • Název staženého souboru
  • Datum a čas poskytnutí dat
  • Množství přenesených dat
  • Prohlášení, zda bylo vyhledání dat úspěšné
  • Požadovaná doména či IP-adresa

K tomu se využijí uložená data, aby se zajistil servis, který  souvisí s provozem webové stránky. Jinak platí ustanovení dle ochrany dat. Pokud se na webové stránce shromáždí osobní data (např. jméno, adresa nebo e-mail), stane se tak, pokud je to možné, vždy dobrovolně. Tato data nebudou bez Vašeho výslovného souhlasu předána třetí straně. Na webové stránce jsou integrovány různé třetí strany. Sběr a zpracování osobních dat  - pokud se některá zaznamenají – následuje na serverech, na kterých to tyto aplikace umožňují. Nedochází k uložení na webovém serveru stránky. Jinak platí ustanovení dle ochrany dat.

Přenos dat

Webová stránka neposkytuje chráněné spojení mezi webovým prohlížečem zadavatele/ zadavatelky a webovým serverem. Data se přenesou nešifrovaně. Přenesení dat v internetové nabídce užitého online-formuláře probíhá, jak je obvyklé při zasílání e-mailu, nešifrovaně. Je to možné proto, aby nebyla Vaše data neoprávněně zadržena či viděna popř. změněna či vymazána. Protože okres zatím nemůže nabídnout  žádné zajištěné spojení či  šifrování dat, měli byste v případě pochybností, pokud nechcete toto riziko podstoupit, zvolit jiný prostředek komunikace. Jinak dochází k přenosu dat na vlastní riziko.

Odpovědnost za odkazy a linky

U přímých či nepřímých odkazů na cizí internetové stránky (“linky”), které jsou mimo oblast, za niž autoři ručí, může být uplatňována odpovědnost pouze v případě, kdy autor/autorka mohl mít povědomí o obsahu a technicky měl možnost zamezit zneužití ilegálního obsahu.

Autor/autorka tímto výslovně prohlašují, že linky v momentě vložení neobsahovaly žádné ilegální obsahy na prokliknutých stránkách. Na aktuální a budoucí úpravy, obsah či autorství prolinkovaných stránek nemají autoři žádný vliv. Proto se tímto výslovně distancují od všech obsahů veškerých propojených a prolinkovaných stránek, které byly změněny po vložení linku.  Toto platí pro všechny linky a odkazy vložené do vlastní internetové nabídky, stejně jako pro cizí záznamy v knihách návštěvníků, diskuzních fórech a seznamech mailových adres. Za ilegální, chybějící a neúplné obsahy a zvláštĕ za škody, které vyplývají z užití či nevyužití dat tohoto typu ručí sám poskytovatel, na kterého je odkazováno, ne ten, který přes link pouze odkazuje na  příslušné zveřejnĕní.

Analýza webu přes Google Analytics

Tato webová strana používá Google Analytics, službu webové analýzy internetového prohlížeče Google Inc. (”Google”). Google Analytics používá tzv. ”Cookies”, textová data, která budou uložena na Vašem počítači a která Vám umožní analýzu využití webové strany. Informace zobrazené od Cookies o Vašem využívání webové stránky (včetnĕ Vaší IP-adresy) se přenese na Google server do USA a uloží se tam. Google bude tyto informace užívat k vyhodnocení Vašeho využívání webové stránky, zpracování reportu o aktivitách na webové stránce i pro další uživatele webové stránky a poskytnutí dalšího propojení služeb webového a internetového využití. Tyto informace také předává Google třetí stranĕ, pokud to vyplývá ze zákona nebo pokud třetí strana tato data zpracovala ve smlouvĕ s Google. Google nebude v žádném případĕ propojovat Vaši  IP-adresu s ostatními daty Google. Můžete instalaci Cookies zamezit nastavením svého prohlížeče softwaru; upozorňujeme Vás, že v tomto případě nebudete moci využít veškeré funkce webové stránky. Používáním této stránky se vyjadřujete, že jste obeznámeni o zpracování Vašich dat na Google předem popsanými způsoby a za určitým cílem.

Odmítnout souhlas s ukládáním dat Cookies

Pokud chcete zamítnout souhlas k uložení dat Tracking-Cookies, můžete použít následný link  OptOut-Link.

Použití Facebook sociálních pluginů

Na webové stránce jsou používány tzv. sociální pluginy („Plugins“) sociální internetové sítě Facebook, kterou provozuje společnostFacebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“). Pluginy jsou označeny logem facebooku nebo dodatkem „sociální plugin facebooku“ popř. „Facebook Social Plugin“. Přehled o facebookových pluginech a jejich vzhledu najdete na: https://developers.facebook.com/docs/plugins

Pokud zvolíte přístup k webové stránce, která tento plugin obsahuje, připojí Vás Váš vyhledávač k serverům facebooku. Obsah pluginů se přes  facebook přemístí přímo na Váš prohlížeč a propojí se stránkou. Přes toto propojení obdrží  facebook informace, že Váš vyhledávač zvolil odpovídající stránku našeho webu, i když nemáte facebookový profil nebo nejste přímo na facebooku přihlášeni. Tato informace (včetně Vaší IP-adresy) bude přímo Vaším prohlížečem na stránkách facebooku přemístĕna do USA a tam uložena.

Jste-li na facebooku přihlášeni, může facebook bezprostředně přiřadit návštĕvu webové stránky k Vašemu facebookovému profilu.  Pokud interagujete s plugin, např. označíte tlačítko „líbí se mi“-  nebo přidáte komentář, bude tato informace přímo zpracována a uložena na serveru facebooku. Tyto informace budou kromĕ toho zveřejnĕny na Vašem facebookovém profilu a ukázány Vašim přátelům na facebooku.

O účelu a rozsahu dat, která facebook shromažďuje, a jejich dalším zpracování a využití, stejně jako o svých právech a možnostech nastavení ochrany Vaší soukromé sféry se můžete dočíst v pokynech o ochraně dat na facebooku: http://www.facebook.com/policy.php

Pokud nechcete, aby facebook bezprostředně přiřadil Vašemu profilu data z webu, musíte se před Vaší návštěvou stránky na facebooku odhlásit. Načtení facebookových pluginů můžete také s Add-Ons pro Váš prohlížeč kompletně zakázat, např. nástrojem „Facebook Blocker“ (http://webgraph.com/resources/facebookblocker/).

nahoru