Anfang der Webseite NO_CZ_TRANSLATION_AVAILABLE
Mehr Informationen
Start Hauptinhalt der Webseite

Prohlášení o ochraně osobních dat

My jako Saská zemská kancelář pro rané vzdělávání v jazycích sousedů (LaNa) pracujeme od září 2014 z pověření saského státního ministerstva kultury a naším zřizovatelem je okres Görlitz.

Prohlášení o osobní ochraně dat je určeno pro uživatele naší online nabídky v souladu s obecným nařízením EU o ochraně údajů (GDPR) (ve spojení s federálním zákonem o ochraně osobních údajů (BDSG) a zákonem o službách elektronických informací a komunikací (TMG)), které mají informovat o způsobu, rozsahu a účelu shromažďování a používání osobních údajů LaNa. LaNa bere ochranu osobních dat velmi vážně a s vašimi osobními údaji zachází důvěrně a v souladu s právními předpisy.

Mějte na paměti, že přenos dat na internetu může mít bezpečnostní mezery. Plná ochrana proti přístupu neznámých osob není možná.

Obecné informace

Kontaktní údaje a odpovědná osoba za ochranu údajů

Za ochranu dat odpovídá ve smyslu článku 4 č. 7 GDPR (odpovědný orgán podle § 3 odst. 7 BDSG Bundesdatenschutzgesetz) poskytovatel služeb:

Landkreis Görlitz

Sächsische Landesstelle für frühe nachbarsprachige Bildung (čes. Saská zemská kancelář pro rané vzdělávání v jazycích sousedů)
Bahnhofstr. 24
02826 Görlitz
Telefon: 03581 663-9307
E-Mail: nachbarsprachen.sachsen@kreis-gr.de
webová stránka: www.nachbarsprachen-sachsen.de

Odpovědný orgán jmenoval odpovědnou osobu za ochranu údajů.

Kontakt:

Landkreis Görlitz
Landratsamt
Bahnhofstr. 24
02826 Görlitz
E-Mail: datenschutz@kreis-gr.de

Osobní údaje

Osobní údaje jsou individuální údaje o osobních nebo věcných okolnostech konkrétní nebo určitelné fyzické osoby. To zahrnuje informace jako je například vaše celé jméno, adresa, telefonní číslo a datum narození (pokud je zadáno).

Statistické informace, které nemohou být s vámi  přímo nebo nepřímo spojovány – jako například oblíbenost jednotlivých stránek na našich webových stránkách nebo počet uživatelů na stránce - nejsou osobními údaji.

Vaše práva jako dotčené osoby

Jsou-li splněny zákonné předpoklady, přísluší Vám dle GDPR následující práva:

 • právo na informaci o osobních údajích, které se vás týkají (článek 15 EU GDPR) (čes.Obecné nařízení o ochraně osobních údajů)
 • právo na opravu nesprávných osobních údajů, které se vás týkají (článek 16 EU GDPR)
 • právo na vymazání osobních údajů (článek 17 EU GDPR)
 • právo na omezení zpracování osobních údajů (článek 18 EU GDPR)
 • právo vznést námitky proti zpracování osobních údajů (článek 21 EU GDPR)

Informace

Každý uživatel má právo obdržet zdarma informace o svých uložených osobních údajích. Máte-li jakékoli dotazy týkající se zpracování vašich osobních údajů, informací o jiných datech nebo oprav, zablokování, zrušení nebo vymazání údajů, kontaktujte nás na e-mailu: Datenschutzbeauftragter@kreis-gr.de

Máte rovněž právo podat stížnost kontrolnímu orgánu podle článku 77 Obecného nařízení o ochraně údajů, pokud se domníváte, že zpracování osobních údajů, které se vás týkají, není zákonné. Příslušným kontrolním orgánem:

Der Sächsische Datenschutzbeauftragte
Bernhard-von-Lindenau-Platz 1
01067 Dresden.

Sběr a zpracování dat

Při přístupu k internetové nabídce jsou osobní údaje obvykle shromažďovány v souladu s § 15 odst. 1 se zákonem o službách elektronických informací a komunikací (TMG). Ukládají se pouze následující údaje:

 •  název načteného souboru
 •  datum a čas vyhledávání
 •  převedené množství dat
 •  hlášení, zda bylo načtení dat úspěšné
 •  požadující doména

Uložená data budou použita výlučně k zajištění služby spojené s provozem webových stránek. Kromě toho platí ustanovení zákona o ochraně údajů.

Pokud jsou na webových stránkách shromažďovány osobní údaje (například jméno, adresa nebo e-mailová adresa, adresa IP), vždy se to provádí pokud možno dobrovolně. Tyto údaje nebudou poskytnuty třetím osobám bez vašeho výslovného souhlasu. Pokud jsou uloženy adresy IP, budou po 30 dnech anonymizovány a smazány.

SSL- šifrování

Tento web používá šifrování SSL z bezpečnostních důvodů. Šifrované spojení je označeno adresním řádkem prohlížeče, který se mění z "http: //" na "https: //", a ikonou zámku na liště prohlížeče.

Pokud je povoleno šifrování SSL nebo TLS, údaje, které nám předáte, nelze načíst třetími stranami.

Odkazy a hyperlinky

V případě přímých nebo nepřímých odkazů na externí webové stránky ("odkazy"), které leží mimo oblast odpovědnosti LaNa, platí závazek ručení pouze v případě, že společnost LaNa si je vědoma obsahu a je-li technicky možné a přiměřené zabránit použití v případě nezákonného obsahu.

Společnost LaNa tímto výslovně prohlašuje, že v době vytváření odkazů nebyly na strankách, které by měly být propojeny, rozpoznatelné žádné nelegální obsahy. LaNa nemá žádný vliv na současné a budoucí utváření, obsah nebo autorství odkazovaných stránek, avšak v pravidelných intervalech zajišťuje kontrolu propojeného obsahu. Toto prohlášení platí pro všechny odkazy a hyperlinky v rámci vlastní internetové nabídky. Za neoprávněné, nesprávné nebo neúplné obsahy a zejména za škody způsobené použitím nebo nepoužíváním těchto informací ručí navrhovatel stránky, na kterou se odkazuje, a nikoli ten, který pouze odkazuje na příslušnou stránku.

Server-Log-Files

Poskytovatel stránek automaticky shromažďuje a ukládá informace v takzvaných log souborech serveru, které váš prohlížeč automaticky předává nám. Ty jsou uchovávány po dobu 30 dnů a obsahují následující informace:

 •  typ prohlížeče / verze prohlížeče
 •  použitý operační systém
 •  URL odkazujícího uživatele
 •  název hostitele přístupového počítače
 •  čas požadavku serveru
 •  anonymizovaná adresa IP (odstranění posledních dvou bloků)

Tyto údaje nelze přiřadit konkrétním osobám. Sloučení těchto dat s jinými zdroji dat se neprovádí.

Cookies

Internetové stránky částečně využívají tzv. Cookies. Soubory cookie nepoškozují váš počítač a neobsahují viry. Cookies slouží k tomu, aby naše nabídka byla uživatelsky přívětivější, efektivnější a bezpečnější. Cookies jsou malé textové soubory uložené v počítači a v prohlížeči.

Většina souborů cookie, které používá náš poskytovatel služeb, jsou tzv. "Session cookies". Po návštěvě www.nachbarsprachen-sachsen.eu budou automaticky smazány. Ostatní soubory cookie zůstanou v zařízení uloženy, dokud je neodstraníte. Tyto soubory cookie nám umožňují rozpoznat váš prohlížeč při příští návštěvě.

Můžete nastavit váš prohlížeč tak, abyste byli informováni o nastavení cookies a povolili cookies pouze v jednotlivých případech, vyloučit přijetí cookies pro určité případy nebo obecně a povolit automatické mazání cookies při zavření prohlížeče.

Souhlas s uložením souborů cookie

Pokud váháte s vaším souhlasem k ukládání takzvaných sledovacích souborů cookie, můžete použít následující odkaz OptOut. Sledovací soubory cookie jsou textové soubory uložené v počítači uživatele a umožňují analýzu webových stránek. Zakázání souborů cookie může omezit funkčnost tohoto webu.

Nástroj pro analýzu

Tento web používá webovou službu Open Source Webanalytics Matomo. Matomo používá cookies. Informace generované uloženými soubory cookie při používání stránky www.nachbarsprachen-sachsen.eu jsou uložené na serveru webové stránky. Soubory cookie Matomo zůstávají na koncovém zařízení uživatelů, dokud nejsou ručně odstraněny.

Ukládání cookies Matomo a použití tohoto analytického nástroje jsou založeny na čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů). LaNa má oprávněný zájem o anonymní analýzu chování uživatelů, aby optimalizovala své informace.

Informace vytvořené cookie o používání webových stránek nebudou poskytnuty třetím osobám. Ukládání souborů cookie můžete zabránit nastavením příslušného softwaru prohlížeče (viz Vypnutí sledovacích souborů cookie)

Pokud nesouhlasíte s ukládáním a používáním vašich dat, můžete je zde deaktivovat. V takovém případě bude ve vašem prohlížeči uložen opt-out-cookie, který zabrání Matomo v ukládání uživatelských dat. Vymazání souborů cookie bude mít za následek také smazání cookie typu Matomo. Opt-out musí být opětovně aktivován při opětovném navštívení našeho webu.

Zde se můžete rozhodnout, zda v prohlížeči uložíte jednoznačný soubor cookie pro webovou analýzu, aby mohl provozovatel webových stránek shromažďovat a analyzovat různé statistické údaje.Chcete-li se odhlásit, zrušte zaškrtnutí políčka níže a vložte do prohlížeče cookie deaktivace Matomo.

E-mail, telefon nebo fax

Pokud nás kontaktujete e-mailem, telefonicky nebo faxem, bude vaše žádost, včetně veškerých z ní vyplývajících osobních údajů (název, požadavek), uchovávána pro účely zpracování Vaší žádosti. Tyto informace nebudeme dále sdílet bez vašeho souhlasu.

Zpracování těchto údajů je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. b GDPRO, pokud se vaše žádost týká plnění smlouvy nebo je-li nutné provést předsmluvní opatření. Ve všech ostatních případech je zpracování založeno na vašem souhlasu (čl. 6 odst. 1 GDPR) a / nebo na našich oprávněných zájmech (čl. 6 odst. 1 písm. F GDPR(Obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), protože máme oprávněný zájem efektivně řešit nám adresované žádosti.

Údaje, které jste nám zaslali prostřednictvím kontaktních požadavků, zůstávají u nás, dokud nás nepožádáte o smazání, neodvoláte souhlas s uložením nebo nezanikne účel uložení dat (např. po splnění požadavku). Závazná zákonná ustanovení - zejména zákonná doba uchovávání - zůstávají nedotčena.

Aktualizace zásad ochrany osobních údajů

Pokud odpovědná osoba zavede nové produkty nebo služby, nebo pokud se změní internetový proces, budou tyto zásady ochrany osobních údajů aktualizovány. Změna bude zveřejněna zde.

Informace k online službám

Na www.nachbarsprachen-sachsen.eu jsou integrovány různé aplikace třetích stran. Shromažďování a zpracování osobních údajů - pokud se shromažďují - probíhá na serverech, kde jsou tyto aplikace poskytovány. Na webovém serveru společnosti www.nachbarsprachen-sachsen.eu  se data neuloží.

Jinak platí ustanovení zákona o ochraně údajů.

Blog

LaNa provozuje blog www.nachbarsprachen-sachsen.eu/blog  prostřednictvím poskytovatele WordPress.com, Automattic Inc., 60 29th Street # 343, San Francisco, CA 94110, USA. Blog je médium pro publikování informací v textovém, obrazovém, zvukovém a / nebo video formátu přes internet (on-line). LaNa pravidelně publikuje články na svém blogu, aby informovala o své práci nebo tématech týkajících se raného vzdělávání v jazycích sousedů v saském pohraničí. Blog LaNa také publikuje články třetích stran.

Blog používá plugin nazvaný JetPack. Plugin je program, který je integrován do jiného programu prostřednictvím definovaného datového rozhraní. JetPack umožňuje automatické publikování příspěvků zveřejněných v blogu na stránce Facebook LaNa. Externí autoři jsou předem prostřednictvím publikačních kanálů (blog a Facebook) informováni nebo požádáni o souhlas. Odpovědnost za obsah příspěvků třetích stran přebírá příslušný autor.

Newsletter  (informační zpravodaj)

Prostřednictvím našich webových stránek nabízíme odběr newsletteru. Newsletter je poskytován firmou Wordpress prostřednictvím pluginu. Žádost o přihlášení k odběru newsletteru je možné podat prostřednictvím odpovídajícího formuláře a tzv. Double-opt-in, tj. uživatel musí osobně potvrdit příjem newsletteru. Tím souhlasí s uložením svých údajů. Při registraci k odběru informačního bulletinu se ukládá jméno a příjmení i e-mailová adresa v oprávněném zájmu a na základě čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR. Odvolat nebo zrušit odběr informačního bulletinu je možné kdykoli prostřednictvím https://www.nachbarsprachen-sachsen.eu/blog/?na=m&nm=unsubscribed&nk=44-b603e0d6cd.

Kontakní formulář

Prostřednictvím www.nachbarsprachen-sachsen.eu  je možný osobní kontakt se zaměstnanci společnosti LaNa, a to  prostřednictvím kontaktního formuláře, kam se zadá jméno a e-mailová adresa. Pokud uživatel požaduje telefonickou odpověď, je požadováno také telefonní číslo. Tyto informace nebudeme sdílet bez vašeho souhlasu. Zpracování údajů zadaných do kontaktního formuláře tedy vychází výlučně z vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR). Tento souhlas můžete kdykoli odvolat. Neformální zpráva e-mailem stačí. Zákonnost operací zpracování dat prováděných až do zrušení zůstává odvoláním neovlivněna.

Informace, které poskytnete v kontaktním formuláři, zůstanou u nás, dokud nepožádáte o smazání, neodvoláte souhlas s ukládáním nebo nezanikne účel ukládání dat (například poté, co byla vaše žádost zpracována). Závazné zákonné předpisy - zejména uchování údajů - zůstávají nedotčeny.

Online prezentace v sociálních mediích

LaNa si spravuje svou vlastní stránku www.facebook.com/LandesstelleNachbarsprachen  (tzv. uživatelský profil) v sociální síti Facebook. Poskytovatelem je Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko. LaNa by chtěla komunikovat s cílovými skupinami, zainteresovanými stranami a uživateli, kteří jsou aktivní prostřednictvím Facebooku, a informovat je o své práci.

Vezměte prosím na vědomí, že údaje uživatele jsou zpracovávány mimo území Evropské unie. To může vést k rizikům pro uživatele, protože by např. mohlo být obtížné prosazovat práva uživatelů.

Kromě toho jsou data uživatele obvykle zpracovávána pro účely průzkumu trhu a pro účely reklamy. Mohou být zhotoveny uživatelské profily  např. z chování uživatelů a výsledných zájmů uživatelů. Uživatelské profily mohou být zase použity např. k umístění reklamy na platformách, které se zdají být v souladu se zájmy uživatele. Pro tyto účely jsou soubory cookie obvykle uloženy v počítačích uživatelů, v nichž je uloženo chování a zájmy uživatelů. Navíc v uživatelských profilech na Facebooku mohou být data uložena nezávisle na zařízeních používaných uživateli (zejména pokud jsou uživatelé členy příslušné platformy a jsou na nich přihlášeni).

Zpracování osobních údajů uživatele probíhá na základě našich oprávněných zájmů o efektivní informovanost uživatelů a komunikaci s uživatelem dle čl. 6 odst. 1 písm. f. GDPR. Pokud jsou uživatelé Facebooku vyzváni k souhlasu se zpracováním dat (tj. pokud souhlasí například klepnutím na zaškrtávací políčko nebo potvrzením tlačítka), je to právní podklad pro zpracování dat dle čl. 6 odst. 1 písm. a., článek 7 GDPR.

Pro podrobný popis možností zpracování a odhlášení se odkazujeme na informace poskytnuté společností Facebook, tj. jeho zásady ochrany osobních údajů: https://www.facebook.com/about/privacy/, možnost opt-out: https://www.facebook.com/settings?tab=ads a http://www.youronlinechoices.com a Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active.

Žádost o informace a uplatnění uživatelských práv prosím směřujte na Facebook. Pouze poskytovatel má přístup k údajům uživatelů a může přímo přijmout vhodná opatření a poskytnout informace.

YouTube

Naše stránky využívají YouTube LLC, 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA, za účelem zahrnutí videa, které zastupuje Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Obvykle při návštěvě stránky s vloženým videem bude vaše adresa IP odeslána na YouTube a na vašem počítači budou nainstalovány soubory cookie. Přidali jsme však náš rozšířený režim ochrany osobních údajů do našich videí YouTube (v takovém případě služba YouTube bude stále kontaktovat službu Google DoubleClick, avšak zásady ochrany soukromí společnosti Google nebudou vyhodnocovat vaše osobní údaje). V důsledku toho služba YouTube neukládá žádné informace o návštěvnících, pokud video nezobrazí. Chcete-li video sledovat, musíte to nejprve osobně potvrdit (OptIn). Pokud budete sledovat video, vaše IP adresa bude odeslána na YouTube a YouTube bude vědět, že jste sledovali video. Pokud jste přihlášeni do služby YouTube, budou tyto informace také přidruženy k vašemu uživatelskému účtu (můžete tomu zabránit odhlášením z YouTube před otevřením videa).

Nejsme si vědomi a nemáme vliv na možné shromažďování a používání vašich dat službou YouTube. Další informace naleznete v zásadách ochrany soukromí YouTube na adrese www.google.com/intl/cs/policies/privacy/.  Navíc vás odkazujeme na obecné zacházení a deaktivaci souborů cookie v naší všeobecné prezentaci v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

SoundCloud

Naše webové stránky využívá společnost SoundCloud Limited, Rheinsberger Str. 76/77, 10115 Berlin, Německo pro integraci zvukových médií. Tato zvuková média jsou uložena na platformě poskytovatele a integrována do našich webových stránek prostřednictvím takzvaných widgetů SoundCloud.

Jedná se o software pro přehrávání, který mohou uživatelé používat k přehrávání zvukových médií. Chcete-li video sledovat, musíte to nejprve osobně potvrdit (OptIn). Při přehrávání zvukových souborů může SoundCloud měřit, které podcasty jsou poslouchány v jakém rozsahu a zpracovávat tyto informace pseudonymně pro statistické a obchodní účely. Za tímto účelem mohou být soubory cookie uloženy v prohlížečích uživatelů a použity k vytváření uživatelských profilů, např. za účelem vydávání reklam, které odpovídají potenciálním zájmům uživatelů. Pro uživatele, kteří jsou registrováni v programu SoundCloud, může SoundCloud přiřadit informace o poslechu k jejich profilům.

Použití poskytovatele SoundCloud je založeno na našich oprávněných zájmech, tzn. zájem o bezpečné a efektivní poskytování, analýzu a optimalizaci naší audio nabídky podle čl. 6 odst. 1 písm. f. GDPR.

Další informace a možnosti odvolání naleznete v zásadách ochrany soukromí společnosti SoundCloud: https://soundcloud.com/pages/privacy.

Google Maps

Naše stránky www.nachbarsprachen-sachsen.eu využívají mapy služby Google Maps poskytovatele Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Když uživatel klikne na mapy, mohou být předány osobní údaje. Použití Map Google je v zájmu atraktivní prezentace našich online nabídek a snadné vyhledání míst, která jsme uvedli na webových stránkách. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Náhled map služby GoogleMaps musí být nejprve aktivován uživatelem našeho webu pomocí osobního potvrzení (OptIn). Zpracovaná data mohou zahrnovat zejména adresy IP a údaje o poloze uživatelů, ale tyto údaje nejsou shromažďovány bez jejich souhlasu. Data mohou být zpracovávána v USA. Další informace o tom, jak zpracovávat uživatelská data, naleznete v zásadách ochrany soukromí společnosti  Google:https://www.google.com/policies/privacy/.

 

nahoru