Anfang der Webseite NO_CZ_TRANSLATION_AVAILABLE
Mehr Informationen
Start Hauptinhalt der Webseite

Jazyková imerze

Metoda

Imerzní metoda je považována za nejúspěšnější výukovou metodu a metodu učení se cizímu jazyku. Imerze znamená „ponoření“, v němčině se této metodě říká také „jazyková koupel“. Cizí jazyk se důsledně používá v běžné řeči vedle mateřského jazyka.

Pro používání imerzní metody k rané výuce sousedních jazyků v předškolních zařízeních v saském příhraničí to znamená:

V nejlepším případě jsou při práci s dětmi k dispozici polští a čeští rodilí mluvčí. Sousedním jazykem s dětmi mluví výhradně tito vychovatelé. Tím je dodržen princip „jeden člověk – jeden jazyk“. Nedochází k žádnému míšení jazyků, děti mají s každým jazykem spojenou jednu osobu.

Vychovatelé, rodilí mluvčí, kromě jazyka v předškolních zařízeních zprostředkovávají i kulturu sousední země.

Zkušenosti z praxe


V Sasku je zatím jen málo školek, které mají k dispozici české nebo polské rodilé mluvčí a používají (alespoň částečně) imerzní metodu.

Deutsch-Polnisches Kinderhaus St. Franziskus Ostritz

Jednou z nich je Německo-polský dům dětí v Ostritz.
Více informací najdete zde.

 

Dobrým příkladem využití imerzní metody v saských školkách je od roku 1998 projekt WITAJ – úspěšný a vyhodnocený lužickosrbský projekt prováděný v součinnosti s vědeckými poznatky. Ve školkách v projektu WITAJ se imerzní metoda používá u dětí s němčinou coby mateřským jazykem, u kterých se v rodině nemluví lužickou srbštinou.

 

  Čtěte dále:

Obsáhlé materiály a informace k používání imerzní metody v předškolních zařízeních a na základních školách nabízí Spolek pro ranou vícejazyčnost v předškolních zařízeních a školách (FMKS e.V.)