Anfang der Webseite NO_CZ_TRANSLATION_AVAILABLE
Mehr Informationen
Start Hauptinhalt der Webseite

Modely a metody

Již od 90. let 20. století existují v příhraničních oblastech Svobodného státu Sasko na hranicích s Českou a Polskou republikou iniciativy v předškolních zařízeních a základních školách, které se věnují zprostředkování jazyků sousedních zemí v raném věku.  Dobrovolnickou prací a s ohledem na možnosti, které příhraniční oblast zprostředkováním interkulturní a jazykové kompetence v jazycích sousedních zemí poskytuje, iniciovali rodiče, vychovatelé a učitelé základních škol vytvoření rozmanité nabídky raného vzdělávání sousedních jazyků. 

Modely

Nejdůležitější z realizovaných modelů jsou

  • setkávání s dětmi ze sousedních zemí – např. v rámci partnerství předškolních zařízení nebo při společné hře dětí z těchto zařízení
  •  pravidelná nabídka výuky sousedních jazyků hravou formou  - nejčastěji nabízená českými nebo polskými rodilými mluvčími
  • realizace tematických projektů - často také ve spolupráci s partnerským zařízením ze sousední země
     

Metody

Často se používá metoda jazykové animace.

Mimo to se již některá předškolní zařízení postupně mění na bilingvní zařízení, ve kterých se používá imerzní metoda.

V minulých letech byly vypracovány první metodické koncepty, jak dokumentovat a uznat jazykové znalosti dětí a získané interkulturní kompetence, které se mimo jiné mohou uplatnit při práci s portfoliem. V neposlední řadě vytvářejí dobré základy pro pokračování ve výuce sousedních jazyků na základních školách.
 

Sestavili jsme pro vás shrnutí s různými informacemi o modelech a metodách raného vzdělávání sousedních jazyků. Tyto informace by vám měly poskytnout podněty a být pomůckou pro práci v předškolních zařízeních.

Čtěte dále:

Saské ministerstvo školství a sportu, Hg. 2010: Vícejazyčnost v předškolních zařízeních a základních školách. Orientační rámec pro vedoucí pracovníky v předškolních zařízeních a základních školách, Drážďany PDF