Anfang der Webseite NO_CZ_TRANSLATION_AVAILABLE
Mehr Informationen
Start Hauptinhalt der Webseite

Přeshraniční setkávání a partnerství předškolních zařízení

Především pro předškolní zařízení v příhraničních oblastech se nabízejí rozličné možnosti pro autentická setkání dětí s lidmi ze sousedních zemí a příležitosti, jak se seznámit s jejich jazykem, kulturou a způsobem života. Mohou to být výlety do sousední země, spolupůsobení na pořádání přeshraničních slavností nebo setkání v místních komunitách, spolcích apod.

Navazování a prohlubování dlouhodobého přeshraničního partnerství se vzdělávacím zařízením ze sousední země a pravidelné společné aktivity vytvářejí mimořádné podmínky k ranému vzdělávání v sousedních jazycích. Díky intenzivnímu a bezprostřednímu vzájemnému kontaktu dětí se rozvíjí porozumění jednoho k druhému a děti si osvojují jednoduché jazykové kompetence. Při společné hře pak zažívají běžný den v příhraničním regionu. Navíc do těchto aktivit mohou být dobře zapojeni i rodiče.

Zkušenosti z praxe
 

Úspěšné partnerství předškolních zařízení mezi školkou Knirpsenland v Oderwitz a mateřskou školkou Pampeliška v Jablonci nad Nisou existuje již od roku 2007. Do pravidelných aktivit nejsou zapojeny pouze děti (dvakrát měsíčně), ale také rodiče (mj. společný rodinný víkend) a také týmy obou zařízení (společné týmové víkendy). Od roku 2010 umožňuje přeshraniční výměna vychovatelek využití imerzní metody ke zprostředkování jazyka sousední země v obou zařízeních.

Další odkazy:

Obsáhlý soubor materiálů s rozmanitými podněty a příklady z praxe, jak organizovat přeshraniční setkávání předškolních zařízení a projekty najdete zde.

 

Německo-českou kontaktní databázi najdete zde.

 

 

V rámci projektu jazykového tandemu Nachbarwelten - Sousední světy Vám při hledání a zprostředkování kontaktu s partnerským zařízením v Česku pomůže tzv. kontaktík. Kontaktní údaje najdete zde.