Anfang der Webseite NO_CZ_TRANSLATION_AVAILABLE
Mehr Informationen
Start Hauptinhalt der Webseite

Společně v síti

Záměrem a cílem je, aby se společně s relevantními aktéry – od mateřských škol, institucí, obcí přes euroregiony až po vědu, zemskou politiku a správu – rozvinula vědecky fundovaná a specifikům saského příhraničí odpovídající koncepce raného vzdělávání sousedních jazyků, stejně jako nástroje pro uplatnění této koncepce v praxi mateřských škol.

Naše nabídka pro Vás:

Abyste se mohli podrobně seznámit s naší prací v síti, sepsali jsme informace právě pro Vás.

Angažujte se s námi ve výuce sousedních jazyků!
Oslovte nás nebo nám napište zprávu!

 

Upozornění: Obsah je v současné době dostupný v němčině. Prosíme o pochopení.