Anfang der Webseite NO_CZ_TRANSLATION_AVAILABLE
Mehr Informationen
Start Hauptinhalt der Webseite

Impresum

Vydavatel

Okres  Görlitz / zemský úřad
Zemské pracoviště pro vzdělávání sousedních jazyků
Bahnhofstr. 24
02826 Görlitz
Telefon 03581 663-0
E-Mail: info@kreis-gr.de
Internet: http://www.kreis-goerlitz.de

Okres Görlitz je orgánem veřejného práva, reprezentován starostou okresu Dr. Stephan Meyer, Landratsamt, Bahnhofstr. 24, 02826 Görlitz.

Odpovědnost za redakční příspěvky

Anne Bartusiak, Dr. Regina Gellrich, Claudia Meusel (Zemská kancelář pro vzdělání sousedních jazyků).

Poznámka k odpovědnosti: I přes důkladnou vnitřní kontrolu nepřebírá vydavatel zodpovědnost za obsah externích linků. Za obsah prokliknutých stran jsou zodpovědni jejich správci.

Odpovědnost za technickou realizaci a funkčnost

klinger.MEDIA GmbH
Schliebenstraße 18
02625 Bautzen

Telefon: +49 (0)3591 597556
E-Mail: kontakt@klinger-MEDIA.de
Internet: www.klinger-media.de

Omezení odpovědnosti

Vydavatel nepřebírá v žádném případě odpovědnost za aktuálnost, správnost, úplnost a kvalitu daných informací. Nároky na odpovědnost vůči okresu, vztahující se na materiální či ideové škody, způsobené užitím či nevyužitím vložených informací popř. užitím chybných či neúplných informací, jsou zcela vyloučeny, pokud ze strany okresu nedošlo k úmyslnému zavinění či zavinění z hrubé nedbalosti.

Copyright

Zveřejněné obsahy internetové nabídky blogu  zemského pracoviště pro vzdělávání v sousedních jazycích, struktura a design media jsou, pokud není výslovně uvedeno jinak, vlastnictvím vydavatele a nesmí být bez předběžného souhlasu majitele zveřejněny pro veřejné nebo komerční účely, nesmí být pozměněny, přeneseny, přepracovány, nově poskytnuty, přehodnoceny či jinak zneužity. Platí to pro zákonná úprava autorských práv.

V informační nabídce okresu Gorlitz mohou být použity Cookies. Využití těchto funkcí mohou uživatelé nastavením svého vyhledávače vypnout, což však vede k omezené funkčnosti stránek.

Použité fotografie

© Sächsische Landesstelle für nachbarsprachige Bildung
© PONTES-Agentur
© Andrea Kretschmar
© TriLingo e. V.
© MIKITA Adorf, Vogtland
© S. Hofschläger / pixelio.de
© Schkola Lückendorf Kindertagesstätte "Zwergenhäus'l"
© Sächsisches Staatsministerium für Kultus
© pixabay.com
© fotolia.com
soukromé zdroje

Překlady

Petra Sochová
Karolína Fousková
Aneta Balounová
Nicole Bauer
Kateřina Kubátová
Jan Richter
Aneta Neumann

nahoru