Anfang der Webseite NO_CZ_TRANSLATION_AVAILABLE
Mehr Informationen
Start Hauptinhalt der Webseite

Projektová práce

Mnohá předškolní zařízení integrují tematické projekty související se sousedními zeměmi do své vzdělávací práce. Široké spektrum projektů zahrnuje tematické dny (např. „Den sousedního jazyka“ nebo tematické týdny v zařízeních (např. velikonoční zvyky v Česku), ale i dlouhodobější přeshraniční projekty s pravidelnými aktivitami, které jsou organizovány v rámci partnerství s nějakým zařízením ze sousední země.

Zkušenosti z praxe
 


Předškolní zařízení „ Bummi“ v Hirschfelde vytváří v rámci projektu „ Dialog barev - luční mozaika“ hry a kurzy s uměním a jazykem.

Více informací naleznete zde.
V rámci projektu „ Krůček po krůčku“ bude ve spolupráci s odborníky z předškolních zařízení z Bavorska, Saska a Česka vydán Tandem sborník s praktickými tipy a snadno realizovatelnými nápady k tématu "Sousední země a sousední jazyky". Je určen pro pedagogické pracovníky, kteří pracují s dětmi od 3 do 8 let.
 

Další odkazy:

Obsáhlý souhrn informací, různé podněty a příklady z praxe, jak realizovat projekty,najdete zde