Anfang der Webseite NO_CZ_TRANSLATION_AVAILABLE
Mehr Informationen
Start Hauptinhalt der Webseite

Dokumentace a uznávání

Osvojení si jazykových a interkulturních kompetencí je důležitým stavebním kamenem ve vzdělávání dítěte. Uznání a ohodnocení dosaženého pokroku je přitom pro proces učení dítěte stejně důležité jako zapojení rodičů a zviditelnění osvojených kompetencí s ohledem na přechod na základní školu a plynulé navázání na již dosažený vývojový stupeň.

Bezpodmínečně dokumentujte zážitky a rozvoj dítěte v oblasti výuky sousedního jazyka, např. pomocí portfolia.

Zviditelněte i aktivity ve vašem předškolním zařízení.

 

 

 

Nástroj pro praxi ve školkách


Dobrým příkladem konkrétního využití je KOMPI – užitečný nástroj k uznání interkulturních kompetencí a znalostí sousedních jazyků pro děti v předškolním věku, propojený se souborem metod pro práci s dětmi ve věku 3 až 7 let Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa (PDF).