Anfang der Webseite NO_PL_TRANSLATION_AVAILABLE
Mehr Informationen
Start Hauptinhalt der Webseite

Ochrona danych

Jako Saksońska Placówka Krajowa ds. Wczesnej Nauki Języków Krajów Sąsiedzkich (Sächsische Landesstelle für frühe nachbarsprachige Bildung (LaNa)) pracujemy od września 2014 roku na zlecenie Saksońskiego Ministerstwa Kultury i podlegamy Powiatowi Görlitz.   

Niniejsza polityka prywatności ma za zadanie informowanie Użytkowników o naszej ofercie online, zgodnie z Ogólnym rozporządzeniem UE o ochronie danych (RODO) (w połączeniu z Federalną ustawą o ochronie danych (BDSG) oraz Niemiecką ustawą o mediach elektronicznych (TMG)), w zakresie rodzaju, rozmiaru i celu gromadzenia oraz wykorzystywania danych osobowych przez LaNa. LaNa bardzo poważnie podchodzi do ochrony Państwa danych, w związku z tym Państwa dane osobowe traktujemy w sposób poufny i zgodnie z przepisami prawnymi.

Prosimy o wzięcie pod uwagę faktu, że przesyłanie danych w Internecie może być obarczone podstawowymi lukami w zakresie bezpieczeństwa. Nie jest możliwa całkowita ochrona przed dostępem osób postronnych.

Informacje ogólne

Dane kontaktowe oraz pełnomocnik ds. ochrony danych

Podmiotem odpowiedzialnym w rozumieniu art. nr 7 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych - RODO (organem odpowiedzialnym zgodnie z § 3 ust. 7 Federalnej ustawy o ochronie danych - BDSG) jest usługodawca:

Landkreis Görlitz

Sächsische Landesstelle für frühe nachbarsprachige Bildung
Bahnhofstr. 24
02826 Görlitz
Telefon +49 3581 663-9307
E-mail nachbarsprachen.sachsen@kreis-gr.de
Strona internetowa: www.nachbarsprachen-sachsen.eu

Podmiot odpowiedzialny powołał pełnomocnika ds. ochrony danych.

Kontakt:

Landkreis Görlitz
Landratsamt
Bahnhofstr. 24
02826 Görlitz
E-mail: datenschutz@kreis-gr.de

Dane osobowe

Dane osobowe to indywidualne informacje na temat osobistych lub faktycznych okoliczności konkretnej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Zalicza się do nich np. takie informacje jak pełne imię i nazwisko, adres, numer telefonu oraz data urodzenia (o ile została podana).

Informacje statystyczne, które nie mogą być z Państwem powiązane ani bezpośrednio, ani pośrednio – takie, jak na przykład popularność poszczególnych stron naszej oferty lub liczba użytkowników na stronie - nie są danymi osobowymi.

Państwa prawa

Jeżeli wymogi prawne zostały spełnione, przysługują Państwu następujące prawa wynikające z ogólnego unijnego rozporządzenia o ochronie danych:

 • Prawo do informacji o dotyczących Państwa danych osobowych (artykuł 15 RODO)
 • Prawo do korekty Państwa nieprawidłowych danych osobowych (artykuł 16 RODO)
 • Prawo do usunięcia danych osobowych (artykuł 17 RODO)
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych (artykuł 18 RODO)
 • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (artykuł 21 RODO)

Informacja

Każdy Użytkownik ma prawo do otrzymywania bezpłatnych informacji o swoich przechowywanych danych osobowych. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych, informacji o innych danych lub pytań dotyczących poprawiania, blokowania, wycofywania lub usuwania danych, prosimy o kontakt mailowy: Datenschutzbeauftragter@kreis-gr.de

Na mocy art. 77 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych macie Państwo również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, jeśli jesteście Państwo zdania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezgodne z prawem. Właściwym organem nadzoru jest:

Der Sächsische Datenschutzbeauftragte
Bernhard-von-Lindenau-Platz 1
01067 Dresden.

Gromadzenie i przetwarzanie danych

W przypadku dostępu do oferty internetowej, dane osobowe są zwykle gromadzone zgodnie z § 15 ust. 1 Ustawy o mediach elektronicznych (TMG). Przechowywane są tylko następujące dane:

 •  nazwa pobranego pliku
 •  data i godzina pobrania
 •  ilość przesłanych danych
 •   komunikat informujący, czy wyszukiwanie danych zakończyło się powodzeniem
 •   domena zapytująca

Przechowywane dane będą wykorzystywane wyłącznie w celu zapewnienia usług związanych z działaniem strony internetowej. W pozostałych przypadkach obowiązują przepisy prawa o ochronie danych.

Jeśli dane osobowe (np. imię i nazwisko, adres lub adres e-mail, adres IP) są gromadzone na stronie internetowej, zawsze odbywa się to w miarę możliwości na zasadzie dobrowolności. Dane te nie będą ujawniane stronom trzecim bez Państwa wyraźnej zgody. Jeśli będą zapisywane adresy IP, zostaną one zanonimizowane i usunięte po 30 dniach.

Szyfrowanie SSL

Ze względów bezpieczeństwa ta strona korzysta z szyfrowania SSL. Połączenie szyfrowane rozpoznacie Państwo po tym, że pasek adresu przeglądarki zmienia się z “http://” na “https://” oraz po ikonie kłódki w pasku adresu przeglądarki.

Jeżeli szyfrowanie SSL lub TLS jest aktywowane to dane, które nam Państwo przekazujecie, nie mogą być odczytane przez osoby trzecie.

Odnośniki i linki

Przy bezpośrednich lub pośrednich odnośnikach do obcych stron internetowych („linki”), które znajdują się poza zakresem odpowiedzialności LaNa, odpowiedzialność wchodzi w życie wyłącznie w przypadku, w którym LaNa posiada wiedzę na temat treści i byłoby to technicznie możliwe i uzasadnione, aby zapobiec użyciu w przypadku nielegalnych treści.

Niniejszym LaNa oświadcza, że w momencie zamieszczania linku nie rozpoznano nielegalnych treści na stronach, na które przekierowują linki. LaNa nie ma wpływu na obecny i przyszły wygląd, treści lub autorstwo powiązanych stron, ale zapewnia regularne sprawdzanie powiązanych treści. To stwierdzenie dotyczy wszystkich linków i odnośników w ramach własnej oferty internetowej. W przypadku treści niezgodnych z prawem, niepoprawnych lub niekompletnych, w szczególności za szkody wynikające z użycia lub nieużywania takich informacji, odpowiada wyłącznie oferent strony, do której się odwołano, a nie ten, kto poprzez linki jedynie wskazuje na poszczególne publikacje.

Pliki logów serwera

Dostawca stron automatycznie zbiera i przechowuje informacje w tak zwanych plikach logów serwera, które Państwa przeglądarka automatycznie do nas przesyła. Są one przechowywane przez 30 dni i zawierają następujące informacje:

 •  Typ przeglądarki / wersja przeglądarki
 •   Używany system operacyjny
 •   URL strony odsyłającej
 •   Nazwa hosta komputera  
 •   Godzina zapytania serwera
 •   Zanonimizowany adres IP (usunięcie dwóch ostatnich bloków)

Tych danych nie można przypisać do konkretnych osób. Te dane nie będą łączone z innymi źródłami danych.

Cookies (ciasteczka)

Strony internetowe częściowo wykorzystują tak zwane pliki cookies. Pliki cookies nie szkodzą komputerowi i nie zawierają wirusów. Pliki cookies służą do tego, aby nasza oferta była bardziej przyjazna dla Użytkownika, skuteczniejsza i bezpieczniejsza. Cookies to małe pliki tekstowe, które są zapisywane na Państwa komputerze i przechowywane przez Państwa przeglądarkę.

Większość ciasteczek wykorzystywanych przez naszego usługodawcę serwisowego to tak zwane „ciasteczka sesyjne“. Po zakończeniu Państwa wizyty na stronie www.nachbarsprachen-sachsen.eu są one automatycznie usuwane. Inne ciasteczka pozostają zapisane na Państwa odbiorniku końcowym do momentu, kiedy Państwo je skasujecie. Te ciasteczka umożliwiają nam rozpoznanie Państwa przeglądarki podczas kolejnej wizyty.

Możecie Państwo tak ustawić swoją przeglądarkę, żebyście byli informowani o ustawieniach plików cookies i zezwalali na pliki cookies tylko w indywidualnych przypadkach, przyjmowali cookies w określonych przypadkach lub ogólnie je wykluczali oraz aktywowali automatyczne usuwanie plików cookies podczas zamykania przeglądarki.

Brak zgody na zapisywanie plików cookies

Jeśli nie chcecie Państwo wyrazić zgody na przechowywanie tak zwanych śledzących cookies, możecie Państwo skorzystać z poniższego linku opt-out. Śledzące pliki cookies to pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze Użytkownika i umożliwiają analizę strony internetowej. Wyłączenie plików cookies może ograniczyć funkcjonalność tej strony internetowej.

Narzędzie analityczne

Ta strona internetowa korzysta z usługi analityki internetowej open source Matomo. Matomo wykorzystuje pliki cookies. Informacje generowane przez przechowywane pliki cookies na temat korzystania ze strony www.nachbarsprachen-sachsen.eu, przechowywane są na serwerze strony internetowej. Cookies Matomo pozostają na odbiorniku końcowym Użytkowników, dopóki nie zostaną ręcznie usunięte.

Przechowywanie plików cookies Matomo i korzystanie z tego narzędzia analitycznego bazuje na art. 6 ust. 1 lit. f RODO. LaNa ma uzasadniony interes w anonimowej analizie zachowań Użytkowników, w celu optymalizacji oferowanych przez siebie informacji. 

Informacje generowane przez cookies na temat korzystania ze strony internetowej nie będą ujawniane stronom trzecim. Możecie Państwo zapobiec zapisywaniu plików cookies dzięki odpowiedniemu ustawieniu oprogramowania przeglądarki (zobacz Wyłączanie śledzących cookies)

Jeśli nie zgadzacie się Państwo z przechowywaniem i korzystaniem z Państwa danych, możecie tutaj wyłączyć przechowywanie i używanie. W takim przypadku w Państwa przeglądarce zostanie umieszczone ciasteczko opt-out, które uniemożliwi Matomo zapisywanie danych użytkowania. Usunięcie plików cookies spowoduje również usunięcie pliku cookies opt-out, służącego do rezygnacji z usługi Matomo. Rezygnacja opt-out musi zostać ponownie aktywowana podczas ponownego odwiedzania naszej strony.

Zapytanie drogą mailową, telefoniczną lub faksem

Jeśli skontaktujecie się Państwo z nami przez e-mail, telefon lub faks, Państwa zapytanie, w tym wszystkie wynikające z niego dane osobowe (nazwa, zapytanie) będą przechowywane i przetwarzane przez nas w celu rozpatrzenia Państwa zapytania. Nie udostępnimy tych informacji bez Państwa zgody.

Przetwarzanie tych danych opiera się na art. 6 ust. 1 lit. b RODO, jeżeli Państwa zapytanie jest związane z wypełnieniem umowy lub jeżeli konieczne jest przeprowadzenie działań przed zawarciem umowy. We wszystkich innych przypadkach przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 a RODO) i / lub naszych uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), ponieważ mamy uzasadniony interes w efektywnym rozpatrywaniu skierowanych do nas zapytań.

Dane przesyłane przez Państwa do nas za pośrednictwem formularzy kontaktowych pozostają u nas do momentu, gdy poprosicie nas o ich usunięcie, wycofacie zgodę na ich przechowywanie lub brak będzie celu do przechowywania danych (np. po zakończeniu rozpatrywania Państwa zgłoszenia). Obowiązkowe przepisy ustawowe - w szczególności ustawowe okresy przechowywania - pozostają bez zmian.

Aktualizacja polityki prywatności

Jeśli podmiot odpowiedzialny wprowadza nowe produkty lub usługi, lub w przypadku zmiany procesu internetowego, niniejsza polityka prywatności zostanie zaktualizowana. Zmiana zostanie opublikowana tutaj.

Wskazówki dotyczące usług online

W ramach www.nachbarsprachen-sachsen.eu są zintegrowane różne aplikacje zewnętrzne.
Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych - jeśli te są rejestrowane - odbywa się na serwerach, na których te aplikacje są udostępniane. Nie są one przechowywanie na serwerze strony www.nachbarsprachen-sachsen.eu.

Ponadto obowiązują przepisy prawa o ochronie danych.

Blog

LaNa prowadzi blog www.nachbarsprachen-sachsen.eu/blog przez usługodawcę WordPress.com, Automattic Inc., 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110, USA. Blog jest medium do publikowania informacji w formacie tekstowym, obrazowym, dźwiękowym i / lub wideo przez Internet (online). LaNa regularnie publikuje artykuły na swoim blogu, aby poinformować o swojej pracy lub tematach związanych z wczesną edukacją języka kraju sąsiedzkiego w saksońskich regionach przygranicznych. Na blogu LaNa publikowane są również artykuły stron trzecich.

Blog używa wtyczki o nazwie JetPack. Wtyczka jest programem zintegrowanym z innym programem za pośrednictwem zdefiniowanego interfejsu danych. JetPack umożliwia automatyczną publikację postów opublikowanych na blogu na stronie LaNa na Facebooku. Autorzy zewnętrzni LaNa są z wyprzedzeniem informowani o kanałach publikacji (blog i Facebook) lub proszeni o wyrażenie zgody. Odpowiedzialność za treść w materiałach stron trzecich ponoszą ich autorzy.  

Biuletyn informacyjny 

Za pośrednictwem naszej strony internetowej oferowana jest subskrypcja biuletynu. Biuletyn jest dostarczany przez dostawcę Wordpress za pośrednictwem wtyczki. Wniosek o zapisanie się do newslettera realizowany jest za pośrednictwem odpowiedniego formularza i tzw. double-opt-in, tzn. Użytkownik musi osobiście potwierdzić otrzymanie biuletynu. Przy tym zgadza się na przechowywanie swoich danych. Przy rejestracji do newslettera imię i nazwisko oraz adres e-mail są przechowywane z powodu uzasadnionego interesu oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Odwołanie lub anulowanie subskrypcji biuletynu jest możliwe w każdym momencie pod  https://www.nachbarsprachen-sachsen.eu/blog/?na=m&nm=unsubscribed&nk=44-b603e0d6cd.

Formularz kontaktowy

Za pośrednictwem www.nachbarsprachen-sachsen.eu możliwy jest osobisty kontakt z pracownikami LaNa. Odbywa się on za pośrednictwem formularza kontaktowego, przy czym sprawdza się nazwisko i adres e-mail. Jeśli Użytkownik życzy sobie odpowiedzi przez telefon, wymagane jest również podanie numeru telefonu. Nie udostępnimy tych informacji bez Państwa zgody. Przetwarzanie danych wprowadzonych do formularza kontaktowego opiera się zatem wyłącznie na Państwa zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Możecie Państwo wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. W tym celu wystarczy przesłać do nas drogą mailową nieformalną wiadomość. Odwołanie nie ma wpływu na zgodność z prawem operacji przetwarzania danych przeprowadzanych do momentu wniesienia odwołania.

Informacje podane przez Państwa w formularzu kontaktowym pozostaną u nas do czasu, gdy poprosicie nas Państwo o ich usunięcie, cofniecie zgodę na ich przechowywanie lub brak będzie celu przechowywania danych (na przykład po zakończeniu rozpatrywania Państwa zgłoszenia). Obowiązkowe przepisy ustawowe - w szczególności okresy przechowywania - pozostają bez zmian.

Obecność online w mediach społecznościowych

LaNa prowadzi własną stronę www.facebook.com/LandesstelleNachbarsprachen  (zwaną również profilem Użytkownika) w ramach sieci społecznościowej Facebook. Usługodawcą jest Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland. LaNa chce się komunikować za pośrednictwem Facebooka z grupami docelowymi, potencjalnymi oraz aktywnymi Użytkownikami i w ten sposób informować ich o swojej pracy.

Należy pamiętać, że w tym przypadku dane Użytkownika będą przetwarzane poza obszarem Unii Europejskiej. Może to powodować wystąpienie ryzyka dla Użytkowników, ponieważ np. egzekwowanie praw Użytkowników może być utrudnione.

Ponadto dane Użytkownika są zwykle przetwarzane do celów badania rynku i celów reklamowych. W ten sposób można np. opracowywać profile Użytkownika bazujące na jego zachowaniu i zainteresowaniach. Profile Użytkownika można z kolei wykorzystać np. do umieszczania reklam wewnątrz i na zewnątrz platform, które przypuszczalnie mogą być zgodne z zainteresowaniami Użytkownika. W tym celu na komputerach użytkowników zwykle są zapisywane pliki cookies, w których przechowywane są zachowania Użytkowników i ich zainteresowania. Ponadto, w profilach Użytkownika na Facebooku mogą być przechowywane także dane niezależnie od tych na urządzeniach końcowych używanych przez Użytkowników (w szczególności, jeśli Użytkownicy są członkami odpowiednich platform i zalogowani do nich).

Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika odbywa się na podstawie naszych uzasadnionych interesów w zakresie skutecznej informacji Użytkownika i komunikacji z Użytkownikiem zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f. RODO. Jeśli Użytkownicy Facebooka zostaną poproszeni o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych (czyli wyrażą swoją zgodę na przykład poprzez zaznaczenie pola wyboru lub kliknięcie odpowiedniego przycisku) podstawę prawną do przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. a, art. 7 RODO.

Szczegółowy opis przetwarzania i opcji rezygnacji (opt-out) znajduje się w informacjach dostarczonych przez Facebook, tzn. w jego polityce prywatności: https://www.facebook.com/about/privacy/, możliwość rezygnacji opt-out: https://www.facebook.com/settings?tab=ads oraz http://www.youronlinechoices.com, a także tak zwane privacy shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active.

Prośby o informacje i potwierdzenie praw Użytkownika należy kierować do Facebooka. Tylko dostawca ma dostęp do danych Użytkowników i może bezpośrednio podjąć odpowiednie działania i udzielić informacji.

YouTube

W celu zintegrowania plików wideo nasza strona korzysta z usługodawcy YouTube LLC , 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA, reprezentowanego przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Zazwyczaj odwiedzając stronę z umieszczonym wideo, Państwa adres IP zostanie wysłany do YouTube, a na Państwa komputerze zostaną zainstalowane pliki cookies. Do naszych filmów na YouTube dodaliśmy jednak poszerzony moduł ochrony danych (w takim przypadku YouTube nadal będzie kontaktować się z usługą Google DoubleClick, jednak zgodnie z polityką prywatności Google nie będą analizowane dane osobowe). W związku z tym YouTube nie będzie przechowywało żadnych informacji o odwiedzających, chyba że oglądają plik wideo. Jeśli chcecie Państwo obejrzeć plik wideo, musicie najpierw potwierdzić to osobiście (OptIn). Jeśli obejrzycie filmik, Państwa adres IP zostanie wysłany do YouTube, a YouTube będzie wiedział, że go oglądaliście. Jeśli jesteście Państwo zalogowani do serwisu YouTube, ta informacja będzie również powiązana z Państwa kontem Użytkownika (możecie temu zapobiec, wylogowując się z serwisu YouTube przed wywołaniem pliku wideo).

Nie posiadamy wiedzy na temat ewentualnego gromadzenia i wykorzystywania Państwa danych przez YouTube i nie mamy wpływu na ten proces. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności YouTube na stronie www.google.de/intl/de/policies/privacy/. Ponadto wskazujemy na ogólną obsługę i dezaktywację plików cookies w naszej ogólnej prezentacji w niniejszej polityce prywatności.

SoundCloud

Nasza strona korzysta z nośników audio usługodawcy SoundCloud Limited, Rheinsberger Str. 76/77, 10115 Berlin, Deutschland. Te nośniki audio są przechowywane na platformie dostawcy i zintegrowane z naszą witryną poprzez tak zwane widgety SoundCloud.

Jest to oprogramowanie odtwarzające, którego Użytkownicy mogą używać do odtwarzania multimediów audio. Jeśli chcecie Państwo obejrzeć wideo, musicie najpierw potwierdzić to osobiście (OptIn). Podczas odtwarzania plików dźwiękowych SoundCloud może mierzyć, które podcasty są słyszalne w jakim zakresie i przetwarzać te informacje w sposób pseudonimizowany w celach statystycznych i biznesowych. W tym celu pliki cookies mogą być zapisywane w przeglądarkach Użytkowników i wykorzystywane do tworzenia profili Użytkowników, np. w celu emisji reklam odpowiadających potencjalnym zainteresowaniom Użytkowników. W przypadku Użytkowników, którzy są zarejestrowani w usłudze SoundCloud, SoundCloud może powiązać informacje dotyczące odsłuchiwania z ich profilami.

Korzystanie z usługodawcy SoundCloud powiązane jest z naszym uzasadnionym interesem, tj. zainteresowaniem bezpiecznym i wydajnym dostarczaniem, analizą i optymalizacją naszej oferty audio, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f. RODO.

Więcej informacji oraz możliwości wyrażenia sprzeciwu znajdziecie Państwo w polityce prywatności SoundCloud: https://soundcloud.com/pages/privacy.

Google Maps

Na www.nachbarsprachen-sachsen.eu wykorzystywane są mapy usługi Google Maps dostawcy Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Jeśli Użytkownik kliknie na mapy, dane osobowe mogą zostać przekazane dalej. Google Maps wykorzystujemy w celu atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online i łatwego wyszukiwania miejsc, które wskazaliśmy na stronie. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO: Widok map usługi GoogleMaps musi być najpierw aktywowany przez Użytkownika naszej strony internetowej za pomocą osobistego potwierdzenia (OptIn). Przetwarzane dane mogą obejmować w szczególności adresy IP i dane o lokalizacji Użytkowników, ale nie są one gromadzone bez ich zgody. Dane mogą być przetwarzane w USA. Aby uzyskać więcej informacji na temat postępowania z danymi Użytkownika, należy zapoznać się z polityką prywatności Google: https://www.google.com/policies/privacy/.