Anfang der Webseite NO_PL_TRANSLATION_AVAILABLE
Mehr Informationen
Start Hauptinhalt der Webseite

Ochrona danych

Jako Saksońska Jednostka ds. Nauki Języka Kraju Sąsiedzkiego (Sächsische Landesstelle für nachbarsprachige Bildung (LaNa)) działamy już od września 2014 roku na zlecenie Saksońskiego Ministerstwa ds. Kultury. Podlegamy Powiatowi Görlitz. 

Niniejsze oświadczenie o ochronie danych ma na celu poinformowanie użytkowników o naszej ofercie online zgodnie z ogólnym rozporządzeniem UE o ochronie danych osobowych (RODO) (w połączeniu z federalną ustawą o ochronie danych (BDSG) i ustawą o mediach telekomunikacyjnych (TMG)), o rodzaju, zakresie i celu gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych przez LaNa. Kwestia ochrony danych osobowych jest dla nas bardzo ważna. Przechowujemy je w sposób poufny i zgodny z prawem. 

Prosimy o wzięcie pod uwagę faktu, że transfer danych internetowych może mieć luki w zabezpieczeniach. Całkowita ochrona przed dostępem osób postronnych nie jest możliwa do zrealizowania. 

Informacje ogólne

Dane kontaktowe oraz pełnomocnik ds. ochrony danych

Podmiotem odpowiedzialnym w rozumieniu art. nr 7 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych - RODO (organem odpowiedzialnym zgodnie z § 3 ust. 7 Federalnej ustawy o ochronie danych - BDSG) jest usługodawca:

Landkreis Görlitz

Sächsische Landesstelle für  nachbarsprachige Bildung
Bahnhofstr. 24
02826 Görlitz
Telefon +49 3581 663-9432
E-mail nachbarsprachen.sachsen@kreis-gr.de
Strona internetowa: www.nachbarsprachen-sachsen.eu

Podmiot odpowiedzialny powołał pełnomocnika ds. ochrony danych.

Kontakt:

Landkreis Görlitz
Landratsamt
Bahnhofstr. 24
02826 Görlitz
E-mail: datenschutz@kreis-gr.de

Dane osobowe

Dane osobowe to szczegółowe informacje o materialnej i osobistej sytuacji określonej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Zalicza się do nich takie informacje jak np.: pełne imię i nazwisko, adres, numer telefonu oraz data urodzenia (o ile została podana).

Informacje statystyczne, które nie mogą być bezpośrednio lub pośrednio powiązane z Państwem - jak np. popularność poszczególnych stron naszej oferty lub liczba użytkowników strony - nie są danymi osobowymi.

Pańskie prawa

Jeżeli wymogi prawne zostały spełnione, przysługują Państwu następujące prawa wynikające z ogólnego unijnego rozporządzenia o ochronie danych:

 • Prawo do informacji o dotyczących Państwa danych osobowych (artykuł 15 RODO)
 • Prawo do sprostowania danych osobowych (artykuł 16 RODO)
 • Prawo do usunięcia danych osobowych (artykuł 17 RODO)
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych (artykuł 18 RODO)
 • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (artykuł 21 RODO)

Informacja

Każdy Użytkownik ma prawo do otrzymywania bezpłatnych informacji dotyczących jego przechowywanych danych osobowych. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania tych danych, informacji o innych danych lub pytań dotyczących ich poprawiania, blokowania, wycofywania lub usuwania, prosimy o kontakt mailowy: Datenschutz@kreis-gr.de

Mają Państwo również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego na mocy art. 77 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, jeżeli uznają Państwo, że dotyczące Państwa dane osobowe są przetwarzane w sposób niezgodny z prawem. 
Właściwym organem nadzorczym jest: 

Sächsische Datenschutz- und Transparenzbeauftragte
Devrientstraße 5
01067 Dresden

Telefon:          +49 351 85471-101
Telefax:           +49 351 85471-109
E-Mail:            post@sdtb.sachsen.de

Gromadzenie i przetwarzanie danych

Zgodnie z § 15 (1) niemieckiej ustawy o telemediach (TMG), w przypadku dostępu do strony internetowej zwykle nie są gromadzone żadne dane osobowe. 

Przechowywane są tylko następujące dane:

 •  nazwa pobranego pliku
 •  data i godzina pobrania
 •  ilość przesłanych danych
 •  komunikat informujący, czy pobieranie danych zakończyło się powodzeniem
 •  domena zapytująca

Przechowywane dane będą wykorzystywane wyłącznie w celu zapewnienia usług związanych z działaniem strony internetowej. W pozostałych przypadkach obowiązują przepisy prawa o ochronie danych.

Gromadzenie danych osobowych (np.: nazwisko, adres lub e-mail) na stronie internetowej odbywa się zawsze, jeśli to możliwe, na zasadzie dobrowolności. Dane te nie będą ujawniane osobom trzecim bez jednoznacznej zgody z Państwa strony. Zapisywane adresy IP zostaną zanonimizowane i po 30 dniach usunięte. 

Szyfrowanie SSL

Ta strona ze względów bezpieczeństwa używa szyfrowania SSL. Połączenie szyfrowane rozpoznacie Państwo gdy pasek adresu przeglądarki zmieni się z “http://” na “https://” oraz gdy pojawi się na nim symbol blokady. 

Dane, które nam Państwo powierzacie, w momencie aktywowania szyfrowania SSL lub TLS, nie mogą zostać odczytane przez osoby trzecie. 

Odnośniki i linki

Przy bezpośrednich lub pośrednich odnośnikach do obcych stron internetowych („linki”), które znajdują się poza obszarem odpowiedzialności LaNa, obowiązek przystąpienia do nich nastąpiłby wyłącznie w przypadku, gdy LaNa posiadałaby wiedzę na temat treści i byłoby to technicznie możliwe i uzasadnione, aby mogła zapobiec wykorzystaniu ich w przypadku treści niezgodnych z prawem. 

LaNa niniejszym oświadcza, że w momencie umieszczania linków nie rozpoznano żadnych nielegalnych treści na stronach, do których one prowadzą. LaNa nie ma wpływu na obecny i przyszły wygląd, zawartość i autorstwo stron, do których prowadzą linki. Dotyczy to wszystkich linków i odnośników umieszczonych w ramach oferty internetowej. Za nielegalne, błędne lub niekompletne treści, a w szczególności za szkody powstałe w wyniku wykorzystania lub niewykorzystania takich informacji, odpowiada wyłącznie oferent strony, do której się odwołuje, a nie osoba, która jedynie odwołuje się do danej publikacji poprzez linki.

Pliki logów serwera

Dostawca stron automatycznie gromadzi i przechowuje informacje w tak zwanych plikach logów serwera, które Państwa przeglądarka automatycznie przesyła do nas. Są one przechowywane przez okres 30 dni i zawierają następujące informacje:

 •  Typ przeglądarki / wersja przeglądarki
 •   Używany system operacyjny
 •   URL strony odsyłającej
 •   Nazwa hosta komputera  
 •   Czas trwania żądania serwera
 •   Zanonimizowany adres IP (usunięcie dwóch ostatnich bloków)

Przetwarzanie danych jest prowadzone w imieniu LaNa przez firmę klinger.MEDIA GmbH - wymienioną w stopce redakcyjnej.
Tych danych nie można przypisać do konkretnych osób. Nie dokonuje się łączenia ich z innymi źródłami danych.

Cookies (ciasteczka)

Strony internetowe częściowo wykorzystują tak zwane pliki cookies. Pliki te nie szkodzą komputerowi i nie zawierają wirusów. Dzięki nim nasza oferta jest bardziej przyjazna, skuteczniejsza i bezpieczniejsza dla użytkownika. Są one małymi plikami tekstowymi, które zostają zapisywane na Państwa komputerze i przechowywane przez Państwa przeglądarkę.

Większość ciasteczek wykorzystywanych przez naszego usługodawcę serwisowego to tak zwane „ciasteczka sesyjne“. Po zakończeniu Państwa wizyty na stronie www.nachbarsprachen-sachsen.eu są one automatycznie usuwane. Inne ciasteczka pozostają zapisane na urządzeniu do momentu, aż zostaną przez Państwa usunięte. Umożliwiają nam one rozpoznanie Państwa przeglądarki podczas kolejnej wizyty.

Użytkownik może ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby informowała go o ustawieniach plików cookies i zezwalała na pliki tylko w konkretnych przypadkach, aby wykluczyć akceptacje plików cookies w innych lub wszystkich przypadkach, a także, aby aktywowała usuwanie tych plików przy zamykaniu przeglądarki. 

Matomo

Nasza strona korzysta z otwartego oprogramowania do analizy statystycznej dostępu użytkowników - Matomo (dawniej Piwik).

Matomo wykorzystuje tzw. "pliki cookies". Są to pliki tekstowe, które zostają zapisane na Państwa komputerze i które umożliwiają analizę korzystania ze strony internetowej. W tym celu, informacje generowane przez cookies na temat korzystania z tej witryny są przechowywane na naszym serwerze. Adres IP jest anonimizowany przed zapisaniem. 

Pliki cookies Matomo zostają na urządzeniu do momentu, aż zostaną przez Państwa usunięte. Przechowywanie Cookies oprogramowania Matomo następuje zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Operator strony ma uzasadniony interes w przeprowadzeniu analizy zachowań użytkownika, w celu zoptymalizowania swojej strony internetowej. Informacje generowane przez cookies dotyczące korzystania z niej nie są przekazywane osobom trzecim. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce. Trzeba jednak pamiętać, że korzystanie ze strony może być wówczas ograniczone.

Jeżeli nie zgadzacie się Państwo na gromadzenie i wykorzystywanie Państwa danych, możecie je zdeaktywować. W tym wypadku umieszczany jest w przeglądarce Out-Put Cookie, który uniemożliwia Matomo zapisywanie danych. Gdy pliki cookies zostaną usunięte, plik Out-Put Cookie oprogramowania Matomo również zostanie automatycznie usunięty. Wtedy przy ponownej wizycie na naszej stronie musi zostać reaktywowana opcja Out-Put. Pod ""Ochrona przed śledzeniem" można w każdej chwili wyłączyć opcję śledzenia. 

Zapytanie drogą mailową, telefoniczną lub faksem

Jeżeli skontaktujecie się Państwo z nami drogą mailową, telefoniczną lub za pomocą faksu, Państwa zapytanie wraz z wszytskimi danymi osobowymi (nazwa, zapytanie) będzie przez nas przechowywane w celu przetworzenia Państwa zapytania. Dane te nie zostaną udostępnione bez Państwa zgody. 

Dane te są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, jeżeli Państwa zapytanie jest związane z realizacją umowy lub jest niezbędne do wdrożenia środków przedumownych. We wszystkich innych przypadkach przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 a RODO) i / lub na naszym uzasadanionym interesie (art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO), ponieważ mamy uzasadniony interes w efektywnym przetwarzaniu skierowanych do nas zapytań.

Dane przesyłane przez Państwa do nas za pośrednictwem formularzy kontaktowych pozostają u nas do momentu, aż nie zażądają Państwo ich usunięcia, cofnięcia zgody na ich przechowywanie lub gdy cel, dla którego były przechowywane, przestanie istnieć (np.: po zakończeniu rozpatrywania Państwa zgłoszenia). Obowiązkowe przepisy ustawowe - w szczególności ustawowe okresy przechowywania - pozostają bez zmian.

Aktualizacja polityki prywatności

Jeżeli osoba odpowiedzialna wprowadzi nowe produkty lub usługi albo zmieni procedurę internetową, niniejsza polityka prywatności zostanie zaktualizowana. Zmiana zostanie opublikowana tutaj. 

Wskazówki dotyczące usług online

W ramach www.nachbarsprachen-sachsen.eu są zintegrowane różne aplikacje zewnętrzne.
Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych - o ile takie dane są gromadzone - odbywa się na serwerach, na których są te aplikacje udostępniane. Nie są one przechowywane na serwerze strony www.nachbarsprachen-sachsen.eu. 

Ponadto obowiązują przepisy prawa o ochronie danych.

Blog

LaNa prowadzi blog www.nachbarsprachen-sachsen.eu/blog dzięki dostawcy WordPress.com, Automattic Inc., 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110, USA. Blog jest środkiem do publikowania przez internet (online) informacji tekstowych, zdjęć, nagrań audio i/ lub nagrań wideo. LaNa publikuje regularnie artykuły na swoim blogu, aby informować o swoich działaniach lub tematach związanych z nauką języka kraju sąsiedzkiego w saksońskich regionach przygranicznych. Na blogu LaNa udostępniane są również artykuły stron trzecich.

Blog używa wtyczki o nazwie JetPack. Wtyczka to program, który poprzez zdefiniowany interfejs danych jest zintegrowany z innym programem. JetPack umożliwia automatyczną publikację na Facebooku postów zamieszczonych na blogu LaNa. Autorzy zewnętrzni LaNa są z wyprzedzeniem informowani o kanałach publikacji (blog i Facebook) lub proszeni o wyrażenie na nią zgody. Odpowiedzialność za treści materiałów stron trzecich ponoszą sami ich autorzy.  

Informacje na temat polityki prywatności dostawcy Wordpress można znaleźć na stronie https://automattic.com/privacy/.

Newsletter​

Na naszej stronie internetowej możliwa jest subskrypcja newslettera. Jest on dostarczany przez dostawcę Wordpress za pośrednictwem wtyczki. Zapisanie się do newslettera odbywa się za pomocą odpowiedniego formularza i twz. Double Opt-in, co oznacza, że użytkownik musi dwukrotnie osobiście potwierdzić otrzymanie newslettera. Czyniąc to, wyraża on zgodę na przechowywanie swoich danych. Podczas rejestracji imię i nazwisko oraz adres e-mail są przechowywane z powodu uzasadnionego interesu oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Wycofanie lub anulowanie subskrypcji  jest możliwe w każdym momencie pod poniższym linkiem:
https://www.nachbarsprachen- sachsen.eu/blog/?na=m&nm=unsubscribed&nk=44-b603e0d6cd 

Formularz kontaktowy

Na stronie www.nachbarsprachen-sachsen.eu możliwy jest również osobisty kontakt z pracownikami LaNa. Odbywa się on za pomocą formularza kontaktowego, w którym wymagane jest podanie nazwiska i adresu e-mail. Jeśli użytkownik chce zostać powiadomiony telefonicznie, proszony jest również o podanie numeru telefonu. Dane te nie zostaną udostępnione bez Państwa zgody. Przetwarzanie danych wprowadzonych do formularza kontaktowego opiera się zatem wyłącznie na Państwa zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać w każdym momencie wycofana. W tym celu wystarczy przesłać do nas drogą mailową nieformalną wiadomość. Cofnięcie nie ma wpływu na zgodność z prawem operacji przetwarzania danych przeprowadzanych do momentu wniesienia cofnięcia. 

Informacje podane przez Państwa w formularzu kontaktowym pozostaną u nas do czasu, aż nie zażądacie Państwo ich usunięcia, cofnięcia zgody lub do czasu, gdy cel, dla którego były przechowywane, przestanie istnieć (np. po zakończeniu rozpatrywania Państwa zgłoszenia). Obowiązkowe przepisy prawne - w szczególności okresy przechowywania - pozostają bez zmian.

Media społecznościowe

LaNa prowadzi własną stronę www.facebook.com/LandesstelleNachbarsprachen (zwaną również profilem użytkownika) w ramach portalu społecznościowego Facebook. Dostawcą jest Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland. LaNa chce za jego pośrednictwem komunikować się z grupami docelowymi, potencjalnymi oraz aktywnymi użytkownikami i w ten sposób informować ich o swojej pracy.

Należy pamiętać, że dane użytkownika będą przetwarzane poza obszarem Uni Europejskiej. Niesie to ze sobą pewne ryzyko, ponieważ w tym wypadku egzekwowanie przestrzegania praw użytkowników może być utrudnione. 

Ponadto dane użytkownika są zwykle przetwarzane do celów badania rynku i celów reklamowych. W ten sposób można np. opracowywać profile użytkownika bazujące na jego zachowaniach i zainteresowaniach. Profile te można z kolei wykorzystać np. przy umieszczaniu reklam wewnątrz i na zewnątrz platform, które przypuszczalnie mogą być zgodne z zainteresowaniami użytkownika. W tym celu zapisywane są zwykle na jego urządzeniu pliki cookies, w których przechowywane są informacje dotyczące jego zachowań i zainteresowań. Ponadto dane mogą być również gromadzone w profilach użytkowników na Facebooku niezależnie od urządzeń (zwłaszcza gdy są oni członkami odpowiednich platform, do których są zalogowani). 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f. RODO przetwarzanie danych osobowych użytkownika jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów w zakresie efektywnego informowania użytkowników i komunikacji z nimi. Jeśli użytkownicy Facebooka zostaną poproszeni o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych (czyli wyrażą swoją zgodę na przykład poprzez zaznaczenie pola wyboru lub kliknięcie odpowiedniego przycisku) podstawę prawną do przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. a, art. 7 RODO.

Szczegółowy opis przetwarzania i opcji rezygnacji (opt-out) znajduje się w informacjach dostarczonych przez Facebook, tzn. w jego polityce prywatności: https://www.facebook.com/about/privacy/, możliwość rezygnacji opt-out: https://www.facebook.com/settings?tab=ads oraz http://www.youronlinechoices.com, a także tak zwane privacy shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active.

Prośby o udzielenie informacji i potwierdzenie praw użytkownika należy kierować do Facebooka. Tylko dostawca ma do nich dostęp i może podejmować odpowiednie działania i udzielać informacji. 

YouTube

W celu zintegrowania plików wideo nasza strona korzysta z usług dostawcy YouTube LLC, 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA, reprezentowanego przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Odwiedzając stronę z umieszczonym wideo, Państwa adres IP zostaje wysłany do Youtube, a pliki cookies są instalowane na Państwa komputerze. Do naszych filmów na YouTube dodaliśmy jednak poszerzony moduł ochrony danych (w tym przypadku YouTube będzie nadal korzystało z usług Google DoubleClick, jednak zgodnie z polityką prywatności Google nie będą analizowane dane osobowe). W związku z tym YouTube nie będzie przechowywał żadnych informacji o odwiedzających, dopóki nie odtworzą wideo. Jeżeli użytkownik chce je obejrzeć, musi to najpierw osobiście potwierdzić (Optln). Po jego odtworzeniu, Państwa adres IP zostaje wysłany do YouTube, wraz z  informacją, że film został obejrzany. Zalogowanie się do serwisu YouTube będzie również powiązane z kontem użytkownika (można temu zapobiec, wylogowując się przed obejrzeniem filmu na YouTube). 

Nie posiadamy wiedzy na temat ewentualnego gromadzenia i wykorzystywania Państwa danych przez YouTube i nie mamy również wpływu na ten proces. Więcej informacji znajdzecie Państwo w polityce prywatności YouTube na stronie www.google.de/intl/de/policies/privacy/. Ponadto, odnosimy się do naszego ogólnego opisu w niniejszej polityce prywatności w odniesieniu do ogólnej obsługi i dezaktywacji plików cookie.

SoundCloud

Nasza strona korzysta z nośników audio serwisu muzycznego SoundCloud Limited, Rheinsberger Str. 76/77, 10115 Berlin, Deutschland. Te nośniki audio są przechowywane na jego platformie i są zintegrowane z naszą witryną za pomocą tzw. widgetów SoundCloud.

Jest to program do odtwarzania, za pomocą którego użytkownicy mogą korzystać z multimediów audio. Jeżeli użytkownik chce je odsłuchać, musi to najpierw osobiście potwierdzić (Optln). Podczas odtwarzania plików audio SoundCloud może mierzyć, które podcasty są odsłuchiwane i w jakim stopniu oraz przetwarzać te informacje pseudonimowo dla celów statystycznych i zarządzania przedsiębiorstwem. W tym celu pliki cookies mogą być zapisywane w przeglądarkach użytkowników i wykorzystywane do tworzenia ich profili, np. w celu emisji reklam odpowiadających ich potencjalnym zainteresowaniom. W przypadku użytkowników zarejestrowanych w SoundCloud, SoundCloud może powiązać informacje audio z ich profilami.

Korzystanie z serwisu SoundCloud opiera się na prawnie uzasadnionym interesie, tj. interesie bezpiecznego i efektywnego świadczenia, analizy i optymalizacji naszej oferty audio zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f. RODO.

Więcej informacji oraz opcje rezygnacji  znajdziecie Państwo w polityce prywatności SoundCloud: 
https://soundcloud.com/pages/privacy.

Google Maps

Na www.nachbarsprachen-sachsen.eu wykorzystywane są mapy Google Maps dostawcy Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Klikając na mapę, dane osobowe użytkownika mogą zostać przekazane dalej. Korzystanie z Google Maps ma na celu atrakcyjną prezentację naszych ofert online oraz łatwe odnalezienie wskazanych przez nas lokalizacji na stronie. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Użytkownik naszej strony internetowej musi najpierw aktywować przeglądanie map z serwisu GoogleMaps poprzez osobiste potwierdzenie (OptIn). Przetwarzane dane mogą obejmować w szczególności adresy IP oraz dane dotyczące lokalizacji użytkowników, które nie są jednak zbierane bez ich zgody. Dane te mogą być przetwarzane w USA. Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkowników można znaleźć w polityce prywatności Google: https://www.google.com/policies/privacy/.