Anfang der Webseite NO_PL_TRANSLATION_AVAILABLE
Mehr Informationen
Start Hauptinhalt der Webseite

Immersja

O metodzie

Immersja językowa uważana jest za najskuteczniejszą metodę nauczania i nauki języka obcego. Pojęcie to jest rozumiane jako „zanurzenie się” w języku obcym, otaczanie się nim. W języku niemieckim używa się terminu „Sprachbad” czyli „kąpiel językowa”. Języka nauczanego używa się konsekwentnie jako języka codziennego, równolegle do języka ojczystego (pierwszego).

W realizacji metody immersji we wczesnym nauczaniu języka sąsiada w saksońskich przedszkolach rejonu przygranicznego oznacza to w optymalnym przypadku, że

dziećmi opiekuje się również personel pochodzący z Polski wzgl. Czech i tylko on zwraca się do dzieci w języku sąsiada. Tym sposobem spełniona zostaje podstawowa zasada „jedna osoba – jeden język”. Nie miesza się języków, dzieci mają do każdego języka osobno przydzieloną osobę.

Obcojęzyczni nauczyciele przedszkola zapoznają przedszkolaki nie tylko z językiem, ale i z kulturą kraju sąsiedniego.

Doświadczenia z praktyki:


W Saksonii istnieje jak dotychczas niewiele przedszkoli zatrudniających polski wzgl. czeski personel i stosujących (chociażby częściowo) metodę immersji.

Bild zur Einrichtung
Jednym z nich jest Niemiecko-polskie przedszkole w Ostritz..
Więcej informacji: tutaj.

 

Dobrym przykładem urzeczywistniania projektu dwujęzycznych przedszkoli w Saksonii jest realizowany z dobrym skutkiem od 1998 r. serbołużycki program WITAJ, przygotowywany i ewaluowany pod okiem naukowców. W przedszkolach uczestniczących w projekcie WITAJ metoda immersji stosowana jest wobec dzieci, których językiem ojczystym jest niemiecki, i w których rodzinach nie mówi się po serbołużycku.

 

Dla zainteresowanych:

Obszerne informacje i materiały dotyczące stosowania metody immersji w przedszkolach i szkołach podstawowych oferuje stowarzyszenie FMKS – Frühe Mehrsprachigkeit in Kitas und Schulen e.V. (Wczesna Wielojęzyczność w Przedszkolach i Szkołach).