Anfang der Webseite NO_PL_TRANSLATION_AVAILABLE
Mehr Informationen
Start Hauptinhalt der Webseite

Przedszkola dwujȩzyczne

Kryteria

W przeprowadzonych w 2014 roku ogólnoniemieckich badaniach dotyczących przedszkoli dwujęzycznych, zdefiniowano dla nich następujące kryteria: 

  • Nauczyciele powinni być rodzimymi użytkownikami języka lub posiadać porównywalne kompetencje językowe.
  • W praktyce stosowana jest zasada „jedna osoba – jeden język”.
  • Nowy język jest wykorzystywany na co dzień, tzn. staje się językiem potocznym (Immersja). 
  • Dzieci powinny mieć kontakt z językiem przez co najmniej połowę czasu spędzanego w przedszkolu. W ten sposób nowy język staje się językiem dnia codziennego i językiem potocznym.

Więcej informacji o przeprowadzonych badaniach w dokumencie PDF.

Doświadczenia z praktyki:


W Saksonii nie ma zbyt wielu przedszkoli dwujęzycznych z językiem polskim wzgl. czeskim.


Jednym z nich jest „Wichtelhäus´l“ w Deutschneudorf.
Informacje o nim: tutaj.

Dobrym przykładem realizacji modelu kształcenia dwujęzycznego w saksońskich przedszkolach jest trwający od 1998 roku serbołużycki projekt „WITAJ. Został on z sukcesem wdrożony, a jego przygotowanie i ewaluacja przebiegały pod okiem naukowców. W przedszkolach uczestniczących w projekcie WITAJ wykorzystuje się metodę immersji w nauczaniu języka serbołużyckiego dzieci, które nie posługują się tym językiem w domu rodzinnym.

 

Dla zainteresowanych:

 

Obszerne informacje i materiały dotyczące projektu przedszkoli dwujęzycznych uzyskacie Państwo w stowarzyszeniu FMKS – Frühe Mehrsprachigkeit in Kitas und Schulen e.V. (Wczesna Wielojęzyczność w Przedszkolach i Szkołach), w tym m.in.:

 

Przedszkola dwujęzyczne początkiem wielojęzyczności PDF

 

Przewodnik: Jak założyć przedszkole dwujęzyczne PDF