NO_PL_TRANSLATION_AVAILABLE
Więcej informacji

Nauka jȩzyka sąsiada poprzez zabawȩ

…może być częścią np. metody „porannego kręgu” lub być stałym elementem zajęć dydaktycznych. Nauka języka odbywa się poprzez zabawę, gry językowe, piosenki, rymowanki itd. Często wykorzystuje się również metodę animacji językowej.

Jeśli w placówce nie ma osoby, dla której język sąsiada jest językiem ojczystym, to istnieje możliwość współpracy z osobami z zewnątrz (np. rodzicami, wolontariuszami lub pedagogami z instytucji partnerskiej z kraju sąsiedzkiego).

Doświadczenia z praktyki:
 

Metody edukacji kulturalnej , takie jak drama, śpiewanie, teatrzyk lalek lub czytanie i opowiadanie bajek w języku obcym, można wykorzystać do nauki języka sąsiada już w przedszkolu.
 

KIKUS ("KInder in Kulturen und Sprachen") - taką nazwę nosi program do nauki języków, przeznaczony przede wszystkim dla dzieci w wieku od trzeciego do dziesiątego roku życia, a to dlatego, że główny nacisk kładzie on na rozwijanie umiejętności mówienia. Metoda ta jest obecnie stosowana w nauczaniu języka czeskiego jako języka drugiego.