Anfang der Webseite NO_PL_TRANSLATION_AVAILABLE
Mehr Informationen
Start Hauptinhalt der Webseite

Jednostka ds. Języków Sąsiedzkich

Saksońska Placówka ds. Języków Krajów Sąsiedzkich została założona we wrześniu 2014 roku w powiecie Görlitz.

Do 2022 roku współpracowaliśmy z Saksońskim Ministerstwem Edukacji i Kultury. Naszym głównym celem było profesjonalne wspieranie placówek przedszkolnych na całym saksońskim pograniczu we wczesnym wprowadzaniu dzieci w język i kulturę naszych krajów sąsiedzkich - Polski i Czech.

Od 2023 roku będziemy kontynuować naszą pracę na zlecenie Saksońskiego Ministerstwa Sprawiedliwości i Demokracji, Europy i Równości, w rozszerzonym kontekście edukacji europejskiej i kształcenia ustawicznego.

Naszą rolą jest łączenie i sieciowanie kluczowych podmiotów związanych z edukacją w zakresie języków krajów sąsiedzkich w regionie saksońskim, reprezentujących naukę, praktykę, świat polityki oraz administrację. Jesteśmy również punktem kontaktowym dla wszystkich, którzy są (lub chcą być) zaangażowani we wzmacnianie edukacji w zakresie języków krajów sąsiedzkich i międzykulturowego współistnienia ludzi na polsko-saksońskim i saksońsko-czeskim pograniczu - począwszy od przedszkola, a skończywszy na wszystkich obszarach życia społecznego.

Skontaktujcie się Państwo z nami! 

 • Nasze rozumienie pojęcia

  Pojęcie „edukacja w zakresie języka kraju sąsiedzkiego” obejmuje wszystkie aspekty edukacyjne uczenia się przez całe życie, które mają na celu umożliwienie ludziom poznawania ich środowiska życia w regionie przygranicznym, z jego specyfiką językową i (między)kulturową, oraz zdobywanie niezbędnych kompetencji, aby móc z powodzeniem współdziałać i komunikować się w życiu codziennym w regionie przygranicznym, w partnerstwie z ludźmi z kraju sąsiedniego.

 • Nasze główne obszary pracy w 2023 roku

  • Ukierunkowane na praktykę, profesjonalne wsparcie pracy wychowawczej w zakresie języka kraju sąsiedzkiego w przedszkolach saksońskiego pogranicza, za pomocą przetestowanego w praktyce przedszkolnej zestawu narzędzi wspierających.  
  • Zarządzanie siecią i praca koncepcyjna w celu poszerzenia zakresu działań w kontekście uczenia się przez całe życie, w tym m.in. poprzez:
   • Udział w procesie tworzenia koncepcji edukacji europejskiej dla Wolnego Państwa Saksonii, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji w zakresie języków krajów sąsiedzkich na saksońskim pograniczu.
   • Wymianę specjalistyczną i współpracę z kluczowymi podmiotami, takimi jak Euroregiony, Tandem, PNWM, i.in.  
  • Transgraniczną współpracę projektowąz polskimi i czeskimi partnerami.
  • Lobbing oraz działania informacyjno – promocyjne dla edukacji w zakresie języków krajów sąsiedzkich.
 • Nasza oferta dla przedszkoli

  Informacje o naszych instrumentach wsparcia dla placówek przedszkolnych w saksońskich regionach przygranicznych znajdziecie Państwo tutaj.

 • Możliwości kontaktu

  • Sächsische Landesstelle für nachbarsprachige Bildung
   c/o Landkreis Görlitz
   Bahnhofstraße 24
   02826 Görlitz
  • +49 3581 663 9342

Informacje o naszych różnorodnych usługach doradczych i wspierających dla placówek przedszkolnych w saksońskich regionach przygranicznych znajdziecie Państwo tutaj.

NiKiS to kompleksowe narzędzie pracy, dla wszystkich placówek przedszkolnych, które wcześnie zapoznają dzieci z językiem i kulturą sąsiedniego kraju lub chcą to robić, towarzyszące im w drodze do języka kraju sąsiedzkiego od samego początku.   

Podczas "čaj & kawa mit der LaNa“ możecie się Państwo spotkać z nami online w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca, w godzinach 13.00-14.00, i omówić z nami wszelkie sprawy związane z edukacją w zakresie języka kraju sąsiedzkiego.  

 

Jesteśmy dla Państwa:

Nasz Team



Kontakt

 

 

Dojazd
 

Nasza oferta dla studentów:
 

W Saksońskiej Jednostce ds. Nauki Języków Krajów Sąsiedzkich (LaNa) możliwe jest zdobycie praktycznego doświadczenia uczestnicząc w licznych projektach, odbywając praktyki lub pracując jako pomoc studencka. Jest również wiele tematów, które mogą zostać opracowane razem z nami w ramach studenckich projektów lub prac dyplomowych.
Wzbudziło to Państwa zainteresowanie? Mamy nadzieję, że tak!
Więcej informacji na ten temat znajdziecie Państwo tutaj.

Czekamy na Państwa!