Anfang der Webseite NO_PL_TRANSLATION_AVAILABLE
Mehr Informationen
Start Hauptinhalt der Webseite

Doradcza Rada Ekspertów ds. Wczesnej Nauki Języków Krajów Sąsiedzkich w Saksonii

 

Rada Ekspertów jest organem doradczym Saksońskiego Ministerstwa ds. Kultury. W jej skład weszli specjaliści, zarówno z Saksonii jak i spoza niej, dzieląc się swą wiedzą z zakresu polityki, administracji, nauki, edukacji oraz polityki regionalej.

Członkowie rady dzięki spojrzeniu z zewnątrz dostarczają licznych pomysłów przy opracowywaniu, testowaniu, wdrażaniu naukowo uzasadnionej koncepcji wczesnego nauczania języków krajów sąsiedzkich w regionie przygranicznej Saksonii.

Zadania

  • Wspieranie Saksońskiej Jednostki ds. Nauki Języków Krajów Sąsiedzkich (LaNa) zarówno podczas codziennej pracy jak i w trakcie podejmowania ważnych decyzji. 
  • Opracowywanie zaleceń na podstawie dokonywanej w całej Saksonii ewaluacji wczesnego nauczania języków w przedszkolach i szkołach podstawowych. 
  • Profesjonalne wsparcie w tworzeniu systemu kontroli na terenie całej Saksonii. 
  • Opracowywanie pomysłów w celu polepszenia jakości.
  • Przeprowadzanie dyskusji oraz formułowanie opinii nt. polityki edukacyjnej.
  • Doradztwo na rzecz instytucji politycznych i ministerstw.
  • Działalność lobbystyczna i promocyjna. 

 Organizacja