Anfang der Webseite NO_PL_TRANSLATION_AVAILABLE
Mehr Informationen
Start Hauptinhalt der Webseite

Doradcza Rada Ekspertówds ds. Wczesnej Nauki Języków Krajów Sąsiedzkich w Saksonii

Rada Ekspertów jest organem doradczym Saksońskiego Ministerstwa Kultury. W jej skład weszli zarówno miejscowi specjaliści jak i ci spoza Saksonii, dzieląc się swą wiedzą z zakresu polityki, administracji, nauki, edukacji oraz rozwoju regionalnego.

Poprzez swoje spojrzenie z zewnątrz członkowie Rady stwarzają merytoryczne impulsy przy opracowywaniu, testowaniu i wdrażaniu opartej o naukowe przesłanki koncepcji wczesnego nauczania języków krajów sąsiedzkich w strefie przygranicznej Saksonii.

 

Zadania

  • poradnictwo na rzecz Saksońskiej Placówki ds. Wczesnej Nauki Języków Krajów Sąsiedzkich (LaNa), zarówno w zakresie pracy codziennej jak i w sferze decyzyjnej
  • opracowywanie zaleceń w oparciu o dokonywaną w Saksonii ewaluację wczesnego nauczania języków w przedszkolach i szkołach podstawowych
  • profesjonalne wsparcie w procesie tworzenia ogólnosaksońskiego monitoringu
  • opracowywanie wniosków dotyczących poprawy jakości
  • przeprowadzanie dyskusji oraz formułowanie opinii nt. polityki edukacyjnej
  • doradztwo na rzecz instytucji politycznych i ministerstw
  • współudział w przedsięwzięciach promocyjnych i działalności lobbingowej

 

Organizacja