Anfang der Webseite NO_PL_TRANSLATION_AVAILABLE
Mehr Informationen
Start Hauptinhalt der Webseite

Modele i metody nauczania

Na terenie Saksonii, w jej części graniczącej z Rzeczpospolitą Polską i Republiką Czeską, już od lat dziewięćdziesiątych podejmuje się próby wprowadzenia języków krajów sąsiedzkich do oferty edukacyjnej przedszkoli i szkół podstawowych. Widząc szanse, jakie stwarza region przygraniczny dla edukacji językowej i interkulturowej rodzice, wychowawcy, nauczyciele szkół podstawowych z dużym zaangażowaniem zainicjowali wprowadzenie różnorodnych modeli i metod wczesnego nauczania języka kraju sąsiedzkiego.

Modele

Najczęściej stosowane modele to:

  • Spotkania z dziećmi kraju sąsiedniego, np. w ramach współpracy partnerskiej z tamtejszymi placówkami opiekuńczymi albo podczas wspólnej zabawy z przedszkolakami kraju sąsiada.
  • Regularna nauka języków krajów sąsiadujących w formie zabawy, prowadzona najczęściej Polaków lub Czechów.
  • Projekty tematyczne – często też w ramach współpracy transgranicznej z innymi placówkami partnerskimi kraju sąsiedniego.

Metody

Często stosowaną metodą jest  animacja językowa . Niektóre przedszkola wprowadzają już nawet koncepcję kształcenia dwujęzycznego, wykorzystując w nauczaniu metodę immersji językowej.

W ostatnich latach opracowano pierwsze koncepcje metodyczne dotyczące dokumentacji i uznawalności opanowanych przez dzieci umiejętności językowych i kompetencji interkulturowych. Wypracowane rozwiązania dydaktyczne można włączyć m. in. do pracy z portfolio. Ponadto stanowią one dobrą podstawę do kontynuacji nauki języka sąsiada w szkole podstawowej.

Poniżej znajdziecie Państwo informacje na temat modeli i metod wczesnej nauki języków krajów sąsiada. Informacje te mają zainspirować i pomóc Państwu w praktycznym przygotowaniu zajęć językowych w przedszkolu.
 
 

Dla zainteresowanych:

Sächsisches Staatsministerium für Kultus und Sport, Hg. 2010: Mehrsprachigkeit in Kindertageseinrichtungen und Grundschulen. Ein Orientierungsrahmen für Leiterinnen und Leiter von Kindertageseinrichtungen und Grundschulen, Dresden. (PDF)

(Saksońskie Ministerstwo Edukacji i Sportu, wyd. 2010: Wielojęzyczność w żłobkach, przedszkolach i szkołach podstawowych. Wytyczne dla dyrektorów placówek opieki nad dziećmi i dyrektorów szkół podstawowych, Drezno)