Anfang der Webseite NO_PL_TRANSLATION_AVAILABLE
Mehr Informationen
Start Hauptinhalt der Webseite

Zalety nauki języka kraju sąsiedzkiego od najmłodszych lat.

 

 • Wielojęzyczność to przyszłość Europy.

  Wielojęzyczność ogrywa w dzisiejszych czasach coraz wiekszą rolę. Szefowie państw i rządów krajów UE doszli do wniosku w Barcelonie w 2002 roku, że każdy obywatel powinnien oprócz swojego ojczystego języka, władać biegle jeszcze dwoma innymi. Jednak większość absolwentów szkół w Niemczech jest daleka od osiągnięcia tego celu, a przecież umiejętność porozumiewania się w kilku językach czy umiejętności kulturowe są uznawane w dzisiejszym świecie za kwalifikacje kluczowe.

  Znajomość kilku języków przynosi wiele korzyści – zwiększa szanse otrzymania atrakcyjnej pracy, pomaga w awansie zawodowym, otwiera niezliczoną ilość możliwości i perspektyw, także w życiu osobistym. Osoby wielojęzyczne mogą komunikować się z użytkownikami innych języków, mają dostęp do zagranicznych filmów, sztuk teatralnych czy literatury. Wielojęzyczność jest warunkiem pokoju i tolerancji na świecie.

  Źródło:: FMKS Verein für frühe Mehrsprachigkeit in Kindertageseinrichtungen und Schulen e.V. (2012):„Ich kann zwei Sprachen“

 • Edukacja wielojęzyczna wspiera rozwój dziecka i tworzy dobrą podstawę dla udanej biografii edukacyjnej oraz uczenia się przez całe życie.

  Dzieci posiadają naturalną zdolność do nauki wielu języków – mózg człowieka jest od urodzenia zaprogramowany na wielojęzyczność.

  Wyniki badań naukowych dowodzą, że:

  • Dzieci we wczesnym dzieciństwie mają najlepsze predyspozycje do opanowania (poprzez zabawę) kilku języków. Proces ich przyswajania przebiega dużo łatwiej niż w późniejszych etapach życia człowieka.

  • Uczenie się języka obcego rozwija świadomość językową, która jest pomocna również przy poznawaniu własnego języka ojczystego.

  • Edukacja dwujęzyczna we wczesnym dzieciństwie ma pozytywny wpływ na rozwój człowieka i jego osobowości. Uczy abstrakcyjnego myślenia oraz wytrwałości w rozwiązywaniu problemów.

  • Nauka drugiego języka we wczesnym okresie dzieciństwa ułatwia przyswajanie kolejnych.

   Więcej o korzyściach dwujęzycznego mózgu dowiecie się Państwo pod tym linkiem:

   
  Do odtwarzania plików wideo wykorzystywana jest usługa YouTube. You Tube otrzymuje takie dane, jak np. lokalizacja lub dane dotyczące prędkości połączenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w Polityka prywatności.
  zgoda na stałe*
  zgoda jednorazowa
  * zapisywane jest ciasteczko
 • Regiony przygraniczne stwarzają idealne warunki do nauki języka kraju sąsiedzkiego już od najmłodszych lat.

  Do rozwoju swoich umiejętności językowych dzieci potrzebują nie tylko odpowiednich wzorców, lecz również pozytywnego emocjonalnego nastawienia do języka i motywacji do jego nauki, płynącej z najbliższego otoczenia. Oznacza to, że należy im stworzyć odpowiednie możliwości wykorzystania swoich umiejętności oraz pokazać, że warto uczyć się danego języka.

  Styk granic Saksonii, Polski i Czech stwarza idealne warunki do nauki języków krajów sąsiedzkich. To właśnie tutaj dzieci dorastają w wielojęzycznym środowisku, i już od najmłodszych lat mają każdego dnia kontakt z językiem polskim lub czeskim. Podczas bezpośrednich spotkań i interakcji z rodzimymi użytkownikami języka poznają poprzez zabawę nie tylko język, ale również kulturę i styl życia swoich sąsiadów. Uczą się go na swój specyficzny sposób: używają go w życiu codziennym, nawiązują kontakty z innymi ludźmi, poszerzają swoje horyzonty myślowe - Nauka języków staje się po prostu przyjemnością!

  Więcej informacji na temat nauki języka kraju sąsiedzkiego w Klingenthal znajdziecie Państwo pod linkiem:

   
  W celu odtworzenia pliku audio wykorzystywana jest usługa Soundcloud. W tym przypadku dane mogą być przesyłane do stron trzecich. Więcej informacji na ten temat znajduje się w Polityka prywatności.
  zgoda na stałe*
  zgoda jednorazowa
  * zapisywane jest ciasteczko
 • Znajomość języka sąsiedzkiego oraz kompetencja interkulturowa stwarzają mieszańcom terenów przygranicznych (i nie tylko) lepsze perspektywy zarówno rozwoju zawodowego, jak i osobistego.

  Spotkania z polskimi czy czeskimi sąsiadami, poznawanie ich języka, kultury i stylu życia – to wszystko kształtuje podstawy tolerancji, otwarcia na świat i rozwija poczucie przynależności regionalnej.

  Saksoński region przygraniczny jako węzeł komunikacyjny krajów sąsiedzkich potrzebuje ludzi, którzy są w stanie rozwijać i kształtować euroregiony wspólnie z polskimi lub czeskimi sąsiadami. Dlatego właśnie umiejętności językowe i doświadczenie w zakresie współpracy transgranicznej są przepustką do lepszego życia.

  Trzeba pamiętać, że język polski czy czeski to języki, którymi posługuje się stosunkowo niewielu obcokrajowców. Rozwijanie umiejętności komunikowania się w tych językach już od najmłodszych lat, daje zatem dzieciom mieszkającym w regionach przygranicznych lepsze szanse na dobry start w życiu zawodowym i umożliwia rozwój osobisty.

Warto zapamiętać:

Dwa języki to korzyść dla mózgu!

Tutaj znajdziecie Państwo artykuł prof. Manfreda Spitzera z Uniwersytetu w Ulm, pt. „Zwei Sprachen sind gesund!“

 

 

Dodatkowe informacje:

 

Sächsisches Staatsministerium für Kultus 2009: Mit Sprachen groß werden. (Saksońskie Ministerstwo ds. Kultury 2009: Dorastanie w środowisku wielojęzycznym.)

 

Sächsische Landesstelle für frühe nachbarsprachige Bildung (LaNa): Nachbarsprache im Kindergarten? Informacje dla rodziców. (Saksońska Jednostka ds. Wczesnej Nauki Języków Krajów Sąsiedzkich (LaNa): Język sąsiedzki w przedszkolu?)