Anfang der Webseite NO_PL_TRANSLATION_AVAILABLE
Mehr Informationen
Start Hauptinhalt der Webseite

Dlaczego warto uczyć się języka sąsiada już od najmłodszych lat?

 

 • Przyszłość Europy to wielojęzyczni obywatele.

  Wielojęzyczność staje się coraz ważniejsza. Przywódcy krajów Unii Europejskiej uzgodnili w Barcelonie w 2002 roku, że obywatele wspólnoty, oprócz własnego języka ojczystego, powinny biegle władać jeszcze dwoma językami obcymi. W Niemczech większość uczniów kończących edukację szkolną niestety nie spełnia tego warunku. Tymczasem biegła znajomość kilku języków obcych, jak i kompetencje interkulturowe uważane są za kluczowe we współczesnym świecie.

  Znajomość kilku języków przynosi wiele korzyści – zwiększa szanse otrzymania atrakcyjnej pracy, pomaga w awansie zawodowym, otwiera też nowe perspektywy i możliwości rozwoju osobistego. Osoby wielojęzyczne mogą komunikować się z użytkownikami innych języków, mają dostęp do obcojęzycznych filmów, teatru i literatury. Wielojęzyczność to ważny warunek pokoju i tolerancji na świecie.

  Źródło:: FMKS Verein für frühe Mehrsprachigkeit in Kindertageseinrichtungen und Schulen e.V. (2012):„Ich kann zwei Sprachen“

 • Edukacja wielojęzyczna wspiera rozwój dziecka i stwarza trwałą podbudowę dla udanej biografii edukacyjnej oraz uczenia się przez całe życie.

  Dzieci posiadają naturalną zdolność do nauki wielu języków – mózg człowieka jest od urodzenia zaprogramowany na wielojęzyczność.

  Wyniki badań naukowych dowodzą, że:

  • Dzieci w wieku młodszym mają najlepsze predyspozycje do opanowania (poprzez zabawę) kilku języków, a proces ich przyswajania przebiega dużo łatwiej niż na dalszych etapach życia.

  • Uczenie się języka obcego rozwija świadomość językową. Sprzyja to procesowi poznawania własnego języka ojczystego.

  • Edukacja dwujęzyczna we wczesnym dzieciństwie ma pozytywny wpływ zarówno na rozwój mózgu, jak i całej osobowości dziecka, wspiera abstrakcyjne myślenie oraz wytrwałość w rozwiązywaniu problemów.

  • Wczesna nauka drugiego języka ułatwia naukę innych języków.

  • O korzyściach dwujęzycznego mózgu więcej informacji pod linkiem:

   
  Do odtwarzania plików wideo wykorzystywana jest usługa YouTube. You Tube otrzymuje takie dane, jak np. lokalizacja lub dane dotyczące prędkości połączenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w Polityka prywatności.
  zgoda na stałe*
  zgoda jednorazowa
  * zapisywane jest ciasteczko
 • Regiony przygraniczne stwarzają optymalne warunki do nauki języka sąsiada już od najmłodszych lat.

  By rozwijać swoje umiejętności językowe, dzieci potrzebują nie tylko odpowiednich wzorców językowych, lecz również pozytywnego emocjonalnego nastawienia do języka i motywacji do jego nauki, płynącej z najbliższego otoczenia. Oznacza to, że należy im stworzyć odpowiednie możliwości wykorzytania swych umiejętności językowych oraz pokazać, że to potrzebna w życiu wartość.

  Trójstyk granic Saksonii, Polski i Czech stwarza optymalne warunki do uczenia się języków krajów sąsiednich w ich naturalnym środowisku. To właśnie tutaj dzieci dorastają w wielojęzycznym otoczeniu, i od najmłodszych już lat doświadczają na co dzień kontaktu z językiem polskim czy czeskim. Poprzez spotkania i interakcje z rodzimymi użytkownikami języka poznają – poprzez zabawę – język, kulturę i sposób życia swoich sąsiadów. Dzieci poznają język w specyficzny dla siebie sposób: używają go w życiu codziennym, nawiązują kontakty z innymi ludźmi, poszerzają swoje horyzonty myślowe - nauka języków jest po prostu przyjemnością!

  Więcej informacji na temat nauki języka sąsiada w Klingenthal znajdziecie Państwo pod linkiem:

   
  W celu odtworzenia pliku audio wykorzystywana jest usługa Soundcloud. W tym przypadku dane mogą być przesyłane do stron trzecich. Więcej informacji na ten temat znajduje się w Polityka prywatności.
  zgoda na stałe*
  zgoda jednorazowa
  * zapisywane jest ciasteczko
 • Znajomość języka sąsiada oraz kompetencja interkulturowa stwarzają mieszańcom terenów przygranicznych (i nie tylko) lepsze perspektywy zarówno rozwoju zawodowego, jak i osobistego.

  Spotkania z polskimi czy czeskimi sąsiadami, poznawanie ich języka, kultury i stylu życia – to wszystko kształtuje podstawy tolerancji, otwarcia na świat i rozwija poczucie przynależności regionalnej.

  Saksoński obszar przygraniczny jako miejsce bezpośredniego kontaktu z europejskimi sąsiadami potrzebuje ludzi, którzy będą w stanie wspólnie z polskimi i czeskimi sąsiadami rozwijać i kształtować euroregiony. Dlatego właśnie umiejętności językowe i doświadczenie w zakresie współpracy transgranicznej są do tego kluczem.

  Trzeba pamiętać, że język polski czy czeski to języki, którymi posługuje się stosunkowo niewielu obcokrajowców. Rozwijanie umiejętności komunikowania się w tych językach już od najmłodszych lat, daje zatem dzieciom mieszkającym w regionach przygranicznych lepsze szanse na dobry start w życie zawodowe i rozwój osobisty.

Warto zapamiętać:

Dwa języki to korzyść dla mózgu!

Tutaj można przeczytać artykuł prof. Manfreda Spitzera z Uniwersytetu w Ulm, pt. „Zwei Sprachen sind gesund!“

 

 

Dodatkowe informacje:

 

Sächsisches Staatsministerium für Kultus 2009: Mit Sprachen groß werden. (Saksońskie Ministerstwo Kultury 2009: Dorastanie w środowisku wielojęzycznym.)

 

Sächsische Landesstelle für frühe nachbarsprachige Bildung (LaNa): Nachbarsprache im Kindergarten? Informacje dla rodziców. (Saksońska Placówka ds. Wczesnej Nauki Języków Krajów Sąsiedzkich (LaNa): Język sąsiada w przedszkolu?)