Anfang der Webseite NO_PL_TRANSLATION_AVAILABLE
Mehr Informationen
Start Hauptinhalt der Webseite

Animacja językowa

O metodzie

Najważniejszymi elementami animacji językowej są gry, zabawa i komunikacja. Metoda ta nie polega jedynie na nauce samego języka obcego, ale również na rozwijaniu wyczucia językowego oraz umiejętności zrozumienia różnic kulturowych.

Uczniowie od samego początku motywowani są poprzez zabawę do aktywnego używania języka obcego. W proces uczenia się zaangażowane są wszystkie zmysły i rozwijana jest ciekawość względem obcego języka. Dzięki temu przełamywane są bariery komunikacyjne i negatywne nastawienie wobec obcej kultury. Metoda ta znajduje swoje zastosowanie zwłaszcza w ramach spotkań interkulturowych, umożliwiając uczestnikom nawiązywanie wzajemnych kontaktów. Stosowana jest również w nauce języka sąsiada, opartej na zabawie.

Więcej informacji na temat niemiecko-czeskiej animacji językowiej pod hasłem Tandem.

Osoby polskojęzyczne zapraszamy na stronę Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.

Doświadczenia z praktyki:
 


W ramach programu Euregio Egrensis  z oferty niemiecko-czeskiej animacji językowej skorzystało już od 2009 roku około 15 saksońskich przedszkoli.
Bild zur Einrichtung
Jednym z nich jest przedszkole „Sonnenschein” („Słoneczko”) w Klingenthal.
Więcej informacji tutaj.

 

Dla zainteresowanych:

Więcej informacji na temat czesko- niemieckiej animacji językowej na stronie:

www.sprachanimation.info.

 

Gry i zabawy językowe oraz materiały do nauki, w języku niemieckim, polskim i czeskim na stronie: www.triolinguale.eu.

 

Informacje o sposobach wykorzystania animacji językowej w edukacji przedszkolnej, w dokumencie pdf "FEEL ŠPÁß!"