Anfang der Webseite NO_PL_TRANSLATION_AVAILABLE
Mehr Informationen
Start Hauptinhalt der Webseite

Spotkania transgraniczne i współpraca partnerska miȩdzy przedszkolami

Przede wszystkim w przedszkolach na terenie przygranicznym nadarza się na co dzień wiele okazji, by dzieci mogły wziąć udział w autentycznych spotkaniach z sąsiadami zza pobliskiej granicy, z ich językiem, kulturą i stylem życia. Mogą to być wycieczki do kraju sąsiedniego, współudział w uroczystościach transgranicznych albo w spotkaniach lokalnych społeczności oraz wiele innych działań. 

Nawiązywanie i utrzymywanie długotrwałej współpracy transgranicznej z placówkami edukacyjnymi z państwa sąsiadującego w połączeniu z regularnie odbywającymi się, wspólnymi działaniami, stwarza wyjątkową szansę do wczesnego nauczania języka sąsiada. Dzieci, poprzez intensywny i wzajemny kontakt, uczą się empatii i uzyskują podstawową kompetencję językową. Podczas wspólnej zabawy poznają życie codzienne sąsiadów z regionu przygranicznego. Również rodzice mogą włączyć się w edukację językową swoich dzieci.

Doświadczenia z praktyki:
 

Od 2007 roku istnieje już  współpraca partnerska między przedszkolami „Knirpsenland”, Oderwitz i MŠ Pampeliška, Jablonec nad Nysą , za którą placówki te zostały wielokrotnie wyróżnione. W regularnie odbywających się, wspólnych spotkaniach uczestniczą nie tylko dzieci (dwa razy w miesiącu), lecz również ich rodzice (m.in. w ramach wspólnego weekendu rodzinnego) oraz kadra pedagogiczna obu przedszkoli (spotkanie weekendowe kadry). Dzięki trwającej od 2010 roku transgranicznej wymianie nauczycieli przedszkolnych możliwe jest stosowanie w obu przedszkolach metody immersji językowej w nauczaniu języka sąsiada.
   

 

Dla zainteresowanych:

Obszerny zbiór materiałów z różnorodnymi pomysłami dydaktycznymi i przykładami dobrych praktyk, pomocnych w realizacji spotkań i projektów transgranicznych pomiędzy przedszkolami.

Link do niemiecko-polskiej bazy.