Anfang der Webseite NO_PL_TRANSLATION_AVAILABLE
Mehr Informationen
Start Hauptinhalt der Webseite

Dokumentacja i certyfikacja

Nauka języka (sąsiada) oraz nabywanie kompetencji interkulturowych są ważnymi elementami biografii edukacyjnej dziecka. Certyfikacja i wartościowanie osiągniętych postępów w nauce są w procesie nauczania dzieci równie ważne, jak włączanie w ich kształcenie rodziców oraz stwarzanie dzieciom możliwości prezentowania zdobytych kompetencji. Stawiane dzieciom zadania kształtowane są tak, aby po przejściu do szkoły podstawowej, możliwie płynne było nawiązanie do dotychczas osiągniętego poziomu.

Dlatego należy koniecznie dokumentować kolejne wydarzenia i postępy dziecka w ramach oferty edukacyjnej dotyczącej kraju sąsiada, np. w formie portfolio.

Upubliczniajcie Państwo przedsięwzięcia organizowane przez przedszkole.

 

 

 

Instrumenty w praktyce przedszkolnej


Dobrym przykładem praktycznej realizacji jest KOMPI, instrument służący do oceny poziomu kompetencji interkulturowej oraz języka sąsiada w wieku przedszkolnym, połączony ze zbiorem metod pracy z dziećmi w wieku od trzech do siedmiu lat w Euroregionie Nysa (PDF).