Anfang der Webseite NO_CZ_TRANSLATION_AVAILABLE
Mehr Informationen
Start Hauptinhalt der Webseite

Expertní rada „Vzdělávání sousedních jazyků v Sasku“

Expertní rada je poradní odborná komise Saského státního ministerstva školství. Skládá se z různých odborníků ze Saska a/nebo nadregionálně působících odborníků v oblasti politiky, správy, vědy, vzdělávání a místního rozvoje.

Díky pohledu zvenčí dávají členové  podněty k vypracování, ověření a zavedení vědecky podložených konceptů pro výuku sousedních jazyků v příhraniční oblasti Saska.

 

Úkoly

  • Poradenství Zemské kanceláři (LaNa při její činnosti a rozhodování
  • Vyvození doporučených postupů na základě znalosti situace v oblasti vzdělávání sousedních jazyků ve školkách a na základních školách v celém Sasku
  • Odborná pomoc při monitoringu v rámci celého Saska
  • Vypracování návrhů ke zlepšování kvality 
  • Diskuze a formulování stanovisek k otázkám vzdělávání
  • Poradenství pro politiky a ministerstva
  • Spoluúčast na komunikaci s veřejností a lobbingu

 

Organizace

 

 

Další zasedání

 

bude sděleno