Ein besonderes Jahr… – Ten nietypowy rok… – Nevšedni rok…

Maus, Frosch und Marienkäfer stehen um einen geschmückten Weihnachtsbaum

…liegt hinter jeder und jedem Einzelnen von uns. Trotz der herausfordernden Rahmenbedingungen haben wir gemeinsam mit Ihnen den Weg zur Nachbarsprache von Anfang an! in unseren sächsischen Kitas weiter gestaltet.
Für Ihr Engagement sagen wir Ihnen von Herzen DANKE.
Wir wünschen Ihnen, dass die bevorstehende Weihnachtszeit für Sie und Ihre Familien vor allem Freude und Frieden bringt und zum Innehalten einlädt. Auf einen gesunden Start und eine gute weitere Zusammenarbeit im neuen Jahr!
Ihr Team der Landesstelle Nachbarsprachen

…jest już prawie za nami. Mimo trudnych okoliczności i wielu wyzwań wspólnie znaleźliśmy nowe drogi, by dalej wspierać naukę języka sąsiada w naszych przedszkolach.
Za Państwa zaangażowanie z całego serca DZIĘKUJEMY.
Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia pragniemy złożyć Państwu najlepsze życzenia. Niech ten szczególny czas spędzony w gronie najbliższych przyniesie Państwu radość, spokój i harmonię. Życzymy Państwu dużo zdrowia i szczęścia oraz dalszej udanej współpracy w nadchodzącym roku!
Zespół Landesstelle Nachbarsprachen

…je za každou a každým z nás. Navzdory náročným okolnostem jsme společně s Vámi pokračovali v cestě k sousedním jazykům v saských školkách.
Za Vaše angažmá Vám patří náš srdečný DÍK.
Přejeme, aby Vám a Vašim rodinám přinesly blížící se vánoční svátky radost, pohodu i čas k zastavení.
Přejeme Vám šťastné vykročení do nového roku ve zdraví a těšíme se na naši dobrou další spolupráci!
Váš tým Saské zemské kanceláře pro rané vzdělávání sousedních jazycích

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert