19 mar2021

POLSKO-NIEMIECKIE SPOTKANIE GRUPY EKSPERCKIEJ

W ramach projektu „Groß und Klein gemeinsam – Duzi i Mali razem“ 10-osobowa grupa ekspercka zajmuje się opracowaniem polsko-niemieckich materiałów dydaktycznych dla przedszkoli.

Ze względu na pandemię pracowaliśmy jak dotąd hybrydowo i zdalnie. Pierwsze spotkanie ekspertów odbyło się w listopadzie 2020 – grupa polska spotkała się w siedzibie DODN w Jeleniej Górze, a grupa niemiecka w Görlitz. Podczas spotkania kilkakrotnie łączyliśmy się online.

Między listopadem a marcem nasi eksperci opracowali łącznie 15 zakresów tematycznych. Przyszedł czas na ich wspólne przedyskutowanie i  mieliśmy nadzieję, że zrobimy to podczas spotkania stacjonarnego. Niestety pandemia kolejny raz pokrzyżowała nasze plany. Spotkaliśmy się więc znowu nie tylko wirtualnie, ale i  w niezwykłej konfiguracji: niemiecka część zespołu projektowego oraz część niemieckich ekspertek spotkały się w Społeczno-Kulturalnym Centrum „Kühlhaus” w Görlitz, skąd łączyły się online z pozostałymi koleżankami przebywającymi na kwarantannie. Wszyscy polscy eksperci uczestniczyli w zdalnym spotkaniu ze swoich domów, a całe spotkanie moderowały Sabina Czajkowska-Prokop oraz Ewa Engel (DODN), także ze swojego miejsca zamieszkania. Zważywszy na fakt, że obrady były tłumaczone symultanicznie, a dyskusja niezwykle ożywiona, było to niezwykle emocjonujące, ale i efektywne spotkanie.

Ostatni raz grupa ekspercka ma spotkać się pod koniec kwietnia 2021, aby nadać materiałom ostateczny szlif. Jakie warunki tym razem przyniesie nam pandemia? To się okaże.