22 gru2022

Polsko-niemieckie kursy doskonalące

Bariery językowe i niepewność w kontaktach z sąsiadami występują znacznie częściej u dorosłych niż u dzieci. Dlatego w projekcie „Duzi i Mali razem” ważne były nie tylko polsko-niemieckie partnerstwa przedszkoli i spotkania dzieci, ale także oferta szkoleniowa dla nauczycieli. Poza tym mało jest na rynku materiałów edukacyjnych dla przedszkoli, dotyczących kraju i języka sąsiadaTakże  w tym zakresie projekt miał wesprzeć nauczycieli.

Sabina Czajkowska-Prokop (Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu)

Przez ostatnie dwa lata zaprosiliśmy nauczycieli do udziału w wielu kursach doskonalących po obydwu stronach granicy – odbyły się liczne wizyty studyjne, warsztaty metodyczne, kursy intensywne w kraju sąsiada, czy specjalistyczne kursy językowe. Nasza oferta kładła nacisk przede wszystkim na wymianę doświadczeń nauczycieli i nauczycielek z Polski i Saksonii. Chodziło nam o wspólną i wzajemną naukę. W szczególności wizyty studyjne pozwoliły nauczycielom lepiej poznać codzienność i pracę pedagogiczną przedszkoli w kraju sąsiada oraz zdobyć nowe inspiracje do własnej pracy. Kolejnym przykładem udanej transgranicznej współpracy są rezultaty pracy polsko-niemieckiej grupy eksperckiej, złożonej z nauczycieli wychowania przedszkolnego. Wspólnie opracowali oni nowe materiały dydaktyczne dla przedszkoli, które pomagają przybliżać polskim i niemieckim dzieciom język i kulturę kraju sąsiada.

Praktyczna wskazówka: Wprawdzie projekt „Duzi i Mali razem” dobiegł już końca, ale na stronach internetowych partnerów projektowych można znaleźć wiele pomocy dydaktycznych wspierających wczesną naukę języka sąsiada. Zachęcamy do zapoznania się z publikacjami: „Polsko-niemiecki leksykon dla przedszkoli”, „Polsko-niemiecki zbiór materiałów dydaktycznych dla przedszkoli” oraz kolorowanką krajoznawczą „Odwiedziny w kraju sąsiada”. www.dodn.dolnyslask.pl/duzimali