Informacje o blogu

Ten polsko-niemiecki blog dokumentuje działania realizowane w ramach projektu „Groß und Klein gemeinsam – Duzi i Mali razem„. Głównym celem projektu jest rozwijanie transgranicznej komunikacji i współpracy poprzez edukację interkulturową i językową w wychowaniu przedszkolnym.

 

Serdecznie zapraszamy do śledzenia na bieżąco informacji dotyczących ofert doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkolnych, postępów w działaniach naszej grupy eksperckiej opracowującej dwujęzyczne materiały edukacyjne oraz przede wszystkim współpracy polsko-niemieckich tandemów przedszkolnych. Dlaczego partnerstwa te są tak interesujące i mogą stanowić inspirację dla innych placówek? 

 

Pięć niemieckich przedszkoli oraz pięć polskich postanowiło nawiązać kontakt i intensywnie ze sobą współpracować, mimo iż spotkania transgraniczne są możliwe jedynie w ograniczonym zakresie. Przyczyn należy tutaj szukać nie tylko w obecnej sytuacji pandemicznej, lecz również w brakujących zasobach finansowych i osobowych przedszkoli oraz w braku kompetencji językowych nauczycieli. Także odległość od granicy jest często praktyczną przeszkodą dla spotkań dzieci. W ramach projektu zostaną wspólnie wypracowane i wypróbowane nowe metody, które umożliwią spotkanie z krajem sąsiada i wspólne aktywności przy redukcji nakładów związanych z wzajemnymi wizytami.

 


Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020 oraz ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego i Powiatu Görlitz.