NO_CZ_TRANSLATION_AVAILABLE
Více informací
 • Jazyk sousedů od začátku

  Jazyk sousedů od začátku

  Možnost setkávat se s jiným jazykem již odmalička v každodenním životě a učit se jej hrou je velký poklad pro budoucnost našich dětí. Sasko-polsko-české příhraničí pro to nabízí ty nejlepší předpoklady, které je třeba využít. Srdečně Vás zveme, abyste se s námi společně vydali na cestu k sousednímu jazyku od začátku.

   

  Váš tým Saské zemské kanceláře
  pro rané vzdělávání v jazycích sousedů

   

   

   

   

 • Místo k učení – příhraničí

  Místo k učení – příhraničí

  Oblasti podél 576 km dlouhé sasko-polské a sasko-české hranice jsou specifickými místy k učení: S jazyky sousedů se tu můžete setkávat a učit se je v každodenním životě. Setkávání s lidmi ze sousední země a objevování jejich historie a kultury podporuje tento učební proces, pomáhá překonávat geografické i mentální hranice a otevírá zajímavé pracovní a životní perspektivy (nejen) v místě. 

 • Naše odpovědnost

  Naše odpovědnost

  Aby se vzdělávání v jazycích sousedů v saských mateřských školách dařilo, je zapotřebí celá síť angažovaných lidí, kteří budou táhnout za jeden provaz – rodiče, učitelé a učitelky ve školkách, zřizovatelé a obce stejně jako věda, politika a státní správa.  

   

  Dr. Stephan Meyer (poslanec zemského sněmu)
  předseda expertní rady „Rané vzdělávání
  v jazycích sousedů v Sasku“

   

   

 • Společně k jazyku sousedů

  Společně k jazyku sousedů

  Jsme doma na Nise. V Německo-polské školce v Ostritz mají naše děti možnost se setkávat – s polským jazykem a kulturou a také s polskými dětmi. Nedávno jsme společně podnikli výlet na kolech do polské sousední obce – tak nás rodiče děti při učení berou s sebou. Náš syn Milan se mezitím již učí polštinu na základní škole.
   

  Andrea Kretschmar, Ostritz

   

 • Učit se jazyk sousedů hrou

  Učit se jazyk sousedů hrou

  Setkávání s našimi kamarády z partnerské mateřské školy v Hoře Svaté Kateřiny se pro nás a našich asi 60 německých a českých dětí stalo běžnou záležitostí. Děti ukazují nám dospělým, jak dobře umějí stavět „mosty“. Společně tak zažíváme kulturu, jazyk, tradice a zvyky, zkrátka: život v našich dvou sousedních zemích.  ředitelka MŠ „Wichtelhäusl“ Deutschneudorf

   

Zdravice státní ministryně

Staatsministerin Brunhild KurthMilí rodiče, milí pedagogové v mateřských školách, milí zájemci!

Hovořit více jazyky má v naší moderní společnosti zásadní význam. Ať už jde o získávání přátel nebo informací – bez řečí to nejde. A kdo umí dobře mluvit a psát, má více šancí – ve škole, v povolání, v soukromém životě. Čím dříve se začneme jazyky učit, tím lépe.

Právě v saských příhraničních regionech se nabízí šance vést děti odmalička k jazyku a kultuře našich českých a polských sousedů – v každodenním setkávání s lidmi ze sousední země, při společné hře. Řada školek již realizuje odpovídající programy. Od roku 2014 je podporuje a odborně doprovází Saská zemská kancelář pro rané vzdělávání v jazycích sousedů. K tomu slouží i tato nová internetová platforma.

Srdečně Vás zvu, abyste využili bohatou nabídku informací o raném vzdělávání v jazycích sousedů a společně s námi a především s Vašimi dětmi se vydali na cestu k sousednímu jazyku od začátku (nejen) v saském pohraničí.

Brunhild Kurth
Saská ministryně školství

 


 

Německo-polská školka „Zwergenhaus“ v Görlitz

Při pravidelných setkávacích dnech se zhořeleckou partnerskou školkou (na fotografii při společném sportování) se německé a polské děti učí hravě a s velkou radostí jazyk sousedů. Rovněž běžný provoz školky probíhá důsledně dvoujazyčně – děti vychovávají stejnou měrou německé i polské učitelky.
Více informací o nabídce sousedního jazyka v mateřské škole najdete zde.
Blog s dojmy z každodenního života ve školce si můžete přečíst zde.