Anfang der Webseite NO_PL_TRANSLATION_AVAILABLE
Mehr Informationen
Start Hauptinhalt der Webseite

Saksońska Placówka ds. Wczesnej Nauki Języków Krajów Sąsiedzkich


Saksońska Placówka ds. Wczesnej Nauki Języków Krajów Sąsiedzkich (LaNa) została utworzona we wrześniu 2014 roku w powiecie Görlitz.

Na zlecenie Saksońskiego Ministerstwa Kultury działamy jako punkt kontaktowy dla połączenia w ramach sieci, na terenie całej Saksonii, wszystkich podmiotów ze świata nauki, praktyki, polityki i administracji, istotnych dla wczesnej nauki języka krajów sąsiedzkich.  Łączymy różne podmioty wraz z ich kompetencjami i zasobami, i wspólnie z nimi opracowujemy instrumenty do udoskonalenia działań edukacyjnych na miejscu.

Naszą uwagę skupiamy szczególnie na następujących zadaniach:

  • Budowa monitoringu wczesnej nauki języków krajów sąsiedzkich w saksońskich regionach przygranicznych,
  • udostępnianie instrumentów do transferu na terenie całej Saksonii aktualnych wiadomości naukowych oraz przykładów dobrej praktyki,
  • opracowanie standardów jakości oraz instrumentów wdrażania w celu kwalifikacji oraz wsparcia pedagogów w placówkach edukacyjnych,
  • działalność lobbystyczna oraz informacyjno - promocyjna.

LaNa może korzystać z wieloletnich i różnorodnych doświadczeń w zakresie edukacji na trójstyku granic Niemcy - Polska - Czechy. Opierają się one przede wszystkim na działaniach transgranicznej Sieci Edukacyjnej PONTES oraz współpracy z powiatem Görlitz w ramach działania modelowego "Przyszłość dzięki edukacji. Z energią i bez granic" w programie federalnym "LernenvorOrt" (Uczenie się na miejscu). Wyniki wykorzystywane są na terenie całej Saksonii w ramach międzyregionalnego transferu wiedzy i będą dalej opracowywane przez LaNa. 

Więcej informacji


Nasz ZespółDojazd